Blog

Polština. Jazyk našeho severního souseda

Polsky se domluvíte nejen v Polsku, ale i všude tam, kde žijí polské menšiny. Se 40 tisíci lidmi v ČR, dále na Slovensku, ve Velké Británii, kde je mimochodem polština druhým nejpoužívanějším jazykem, na některých místech Německa a Rumunska, v Izraeli, USA, Kanadě… Polština je ve světě slyšet. Chcete jí také porozumět? Polština patří do indoevropské jazykové skupiny […]

Číst dále  

Slovenština. Jazyk sousedů i Evropské unie

Slovenština je státním jazykem našich sousedů i jedním z jazyků Evropské unie. Celosvětově jí hovoří přibližně 7 milionů lidí. Podle dat Českého statistického úřadu je slovenská národnostní menšina nejpočetnější menšinou v ČR, slovenština tedy patří k nejpoužívanějším cizím jazykům u nás.

Číst dále  

Překlad z češtiny do slovenštiny a opačně

Překlad z češtiny do slovenštiny a opačně je proces, jehož výsledek je s přispěním překladatele nebo tlumočníka vždy lepší než bez nich. Podobnost obou těchto západoslovanských jazyků by přitom mohla svádět k domněnce, že pomoc profesionálů není potřeba. Nenechejme se jí zmást.

Číst dále  


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.