ELIA digs deeper, or the hard work of project management under the microscope

They are the front line. They are the face of our companies, but they do all the hard work that often goes unnoticed. They are the most important pillars that we as sales managers rely on. Who are we talking about? About our colleagues (don’t worry, Petr, we haven’t forgotten about you) from project management. […]

Číst dále  

ELIA jde hlouběji aneb mravenčí práce projektového managementu pod lupou

Jsou v první linii. Jsou tváří našich firem, ale dělají i všechnu tu mravenčí práci, která mnohdy ani není vidět. Jsou těmi nejdůležitějšími pilíři, o něž se my, obchodní manažeři, opíráme. O kom že je řeč? Přece o našich kolegyních a kolegovi (neboj Petře, nezapomněli jsme na tebe ;-)) z projektového managementu. Bez jejich pečlivé práce by […]

Číst dále  

Chyby, které nevnímáme, aneb co se ztratí (a najde) v překladu

Když se řekne jazyková korektura, většina z nás si představí opravování chyb, jakými jsou překlepy, chybějící nebo přebývající čárky nebo v případě češtiny třeba nesprávná volba měkkého či tvrdého i/y. Často je zapotřebí také korektura stylistická, která spočívá např. v použití vhodnějších slov nebo změně slovosledu, díky čemuž zní výsledný text přirozeněji nebo např. odborněji. Dnešní příspěvek bychom […]

Číst dále  

MTPE, or what we as a language service provider can expect

Thanks to continuous improvements in the quality of machine translation (MT), especially after the introduction of ‘neural’ machine translation, we as a supplier of language services are increasingly receiving orders, especially from foreign clients, for the proofreading of unmodified machine translations (in the terminology of project managers ‘MTPE’, or the post-editing of machine translations). Let’s […]

Číst dále  

MTPE, aneb co nás jako dodavatele jazykových služeb čeká a nemine

Díky neustálému zvyšování kvality strojového překladu (MT), zejména po příchodu tzv. neurálního strojového učení, se jako dodavatel jazykových služeb stále častěji setkáváme s požadavkem (především zahraničních klientů) na provedení korektury neupraveného výstupu ze strojového překladače (v terminologii projektových manažerů označované jako „MTPE“ neboli post-editace strojového překladu). Pojďme se nyní v krátkosti podívat na to, o co se […]

Číst dále  

Nejdivnější vánoční tradice z celého světa

Znovu vstupujeme do období, ve kterém je čas ubrat plyn a začít se těšit na pár dní volna, které strávíme s rodinou a přáteli. Abychom se ke sváteční atmosféře přidali, rozhodli jsme se podívat na některé z nejzvláštnějších vánočních tradic z celého světa. Španělské vánoční poleno Jednou ročně katalánské děti baví Caga tió neboli kakající […]

Číst dále  

The weirdest Christmas traditions from around the world

It’s that time of year again where we’re wrapping things up and looking forward to a few days off with friends and family. So to celebrate all things Christmas, we’re going to take a look at some of the strangest Christmas traditions from around the world. The Christmas Log in Spain Once a year the […]

Číst dále  

V únoru se zúčastníme semináře zaměřeného na GDPR pro překladatelské agentury pod záštitou ACTA

Svoje povinnosti bereme velmi vážně, proto se již nyní svědomitě připravujeme na přijetí opatření v souvislosti s GDPR. Česká Asociace překladatelských agentur (ACTA) připravila seminář zaměřený přímo na práci překladatelských agentur a my samozřejmě nebudeme chybět. Seminář GDPR pro překladatelské agentury Termín: 15. 2. 2018, 12:30–17:00 Přednáší: Mgr. Marek Kučera, Mgr. Jaroslav David Místo konání: […]

Číst dále  

How we learned in Prague to take care of project managers at the largest conference focused on translation agency project management

Last week, Prague hosted Focus on Project Management event organised by the European Language Industry Association (ELIA). As proud members of ELIA and equally proud citizens of Prague ;), we naturally had to attend, moreover as a local partner. The conference was focused on project management. And there is no doubt that project managers are […]

Číst dále  

Jak jsme se v Praze učili starat o projektové managery na největší konferenci zaměřené na projektový management překladatelských agentur

V uplynulém týdnu hostila Praha tzv. Networking Days pořádané European Language Industry Association (ELIA). Jako hrdí členové ELIA a srovnatelně hrdí Pražané ;), jsme se pochopitelně museli zúčastnit, a sice rovnou v roli lokálního partnera. Konference byla zaměřená na projektový management, a to jsou, vážení, bez diskuze nejcennější členové našeho týmu. Jak se tedy o ně postarat, […]

Číst dále