FAQ - Často kladené dotazy

Kategorie

Ano. Naprostá většina našich zákazníků objednává naše služby e-mailem. Není ani potřeba žádná formální objednávka. Stačí stručné potvrzení naší kalkulace s termínem vyhotovení. Právní rámec, včetně veškerých garancí, podrobně upravují naše obchodní podmínky. Kontaktujte nás na zakazky@ceskepreklady.cz.

a) Pokud překlad objednáváte jako soukromá osoba (nikoliv jménem firmy), budeme od vás vyžadovat platbu předem. Tu lze provést některým z následujících způsobů:

  • Platební kartou online prostřednictvím platební brány

Tento způsob platby preferujeme, jelikož převod je okamžitý. Nemusíme tak na nic čekat a můžeme ihned zahájit práce na vašem překladu.

Jakmile potvrdíte cenovou nabídku, zašleme vám odkaz na platební bránu. Po provedení platby obdrží obě strany e-mail s potvrzením o úspěšné transakci.

  • Bankovním převodem

Jestliže nemůžete překlad zaplatit online, zašleme vám fakturu k provedení bankovního převodu. Je velice důležité nezapomenout k platbě přidat variabilní symbol uvedený na faktuře, jinak hrozí, že platba nebude správně identifikována a mohl by se tím prodloužit termín dodání překladu.

U bankovních převodů bohužel nelze překlad zahájit ihned, musíme vyčkat, až bude platba připsána na náš účet, obvykle do druhého pracovního dne.

  • Platební kartou na pobočce v Praze

Tato možnost je využívána zejména při osobním objednání překladu. Na jiných pobočkách bohužel platit platební kartou nelze.

Tato možnost je využívána zejména při osobním objednání překladu. Na jiných pobočkách bohužel platit platební kartou nelze.

b) Pokud překlad objednáváte na firmu (IČ), standardně vám bude po vyhotovení překladu vystavena faktura se 14denní splatností. Překlad lze však zaplatit i všemi výše uvedenými způsoby, pokud si to budete přát.

Ve výjimečných případech můžeme požadovat uhrazení části ceny překladu v předstihu prostřednictvím zálohové faktury. O tom bychom vás však informovali ještě před zahájením prací na překladu.

Ano. Naše obchodní podmínky platí i pro smluvní vztahy, které jsou uzavřeny e-mailem. Pro klienta z nich plyne celá řada garancí, včetně mlčenlivosti o informacích, které získáme v průběhu plnění zakázek.

Více o bezpečnosti informací čtěte na našem blogu.

Ano, tzv. interní kontrola probíhá standardně u všech zakázek a je již zahrnuta v ceně.

První kontrolu provádí zkušený překladatel (odlišný od překladatele zakázky), který se zaměřuje hlavně na obsahovou a stylistickou kontrolu. Druhou kontrolu pak provádí projektový manažer a je zaměřena na pravopis, správnost čísel, formátování textu apod.

Další řada kontrolních kroků probíhá v rámci procesu zajištění kvality na našem překladovém serveru.

Předtisková korektura se provádí u dokumentů určených ke zveřejnění, zejména k vytištění.

Jde o formální kontrolu textu a probíhá až po grafické úpravě dokumentu do finální podoby, tedy v souboru PDF, který je výstupem profesionálního publikačního programu.

Korekturu rodilým mluvčím vyhotovujeme u textů/překladů, u nichž je nezbytné, aby byly v pořádku nejen po stránce věcné a gramatické správnosti, ale i po stránce stylistické, typicky pokud jsou určeny ke zveřejnění.

Na rozdíl od konsekutivního (následného) tlumočení je simultánní tlumočením souběžným – tlumočení probíhá souběžně s projevem řečníka, který hovoří plynule.

Simultánní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že nebudou při svém projevu dělat pauzy. Typické je pro konference a souběžné tlumočení do více jazyků. Zpravidla je pro něj nezbytné zajistit tlumočnickou techniku.

Simultánní překlad probíhá v reálném čase, přičemž tlumočník se musí podřídit tempu řečníkova projevu. Jde o mimořádně náročnou disciplínu, proto tlumočníci pracují ve dvojicích a střídají se asi po 20 minutách.

Na rozdíl od simultánního (souběžného) tlumočení je konsekutivní tlumočením následným – řečník pronese určitý úsek projevu, odmlčí se a tlumočník během této pauzy příslušnou část přetlumočí.

Konsekutivní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že budou moci/ochotni dělat při svém projevu pauzy. Typicky tedy při některých obchodních jednáních, prezentacích, projevech atd.

Soudní tlumočení je vyžadováno při některých úředních úkonech, zpravidla pokud je jejich účastníkem osoba, která neovládá jazyk, v němž se daný úkon provádí.

Vyžaduje se např. při svatebních obřadech s cizinci, soudních řízeních, policejních vyšetřováních, ale i při valných hromadách obchodních společností.

Zajistit ho smí jen soudem jmenovaný soudní tlumočník.

Jedná se o různá speciální audio zařízení, která se používají při simultánním tlumočení, od sluchátek a mikrofonů až po velké zvukotěsné kabiny.

Tlumočnickou techniku zajišťujeme, protože tlumočnické služby poskytujeme na klíč, včetně projektového managementu.

Obvykle nabízíme dva termíny vyhotovení překladu – standardní a expresní.

Standardní termín činí zpravidla 3 pracovní dny (u rozsáhlých textů déle).

Expresní termín zahrnuje překlady obratem, do několika málo hodin, do 24 hodin, do 48 hodin atd. U expresních překladů je třeba počítat s příplatkem, více zde.

Podporujeme všechny běžné formáty souborů – MS Office, Open Office, Google Docs i HTML a také formáty profesionálních grafických aplikací– Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další.

Texty můžete dodat v PDF, ale editovatelné verze dokumentů samozřejmě upřednostňujeme.

Ano, jakékoli doplňkové referenční materiály vítáme.

Může jít o předchozí překlady spolu s jejich originály, ze kterých vytvoříme referenční překladovou paměť, existující firemní glosář nebo třeba kontakt na osobu, s níž je možné konzultovat terminologii.

Každý klient si tak může sám ověřit, kolik má daný text slov, konečnou cenu překladu zná již při zadání a účtovaný rozsah je přesný a nezaokrouhlený.

Nejlepší způsob, jak získat přesnou cenovou kalkulaci překladu webových stránek, je poskytnutí zdrojových dat. Ty vám vyexportuje správce webu. Může se jednat o zdrojový kód, databázi či jiný formát. Náš sofistikovaný překladatelský software umí rozeznat texty, které jsou určeny k překladu, a odfiltrovat je od zdrojového kódu, a to jak pro překlad, tak pro cenovou nabídku.

Ve většině případů nelze k nacenění použít pouze URL adresu webu a je potřeba vaše součinnost s naším projektovým manažerem. Nemějte žádný strach, provedeme vás celým procesem a vše vám pečlivě vysvětlíme.

QA (z anglického Quality Assurance) je sada kontrol přesnosti překladu.
Nástroj, ve kterém překládáme, je schopný porovnat překlad s originálem a odhalit případný nesoulad například v těchto dílčích aspektech:

 

  • Formátování textu – originál je napsaný tučně, překlad ne.
  • Čísla – originál obsahuje číslovku 2, v překladu chybí.
  • Terminologie – glosář říká, že smlouva se má přeložit jako „contract“, ale tento termín v překladu chybí.
  • Rozsah textu – překlad nemá být delší než 50 znaků, ale ve skutečnosti delší je.
  • Konzistence – stejný originál je přeložený dvěma různými způsoby.
  • Pravopis – jsou označeny možné chyby.

 

Těchto kontrol je celkem asi 40.
Nemusí se přitom nutně jednat o chyby, nástroj překladatele pouze upozorní na místa, která považuje za problematická, a je pak na překladateli, aby varování prošel, vyhodnotil a provedl úpravy tam, kde je to nutné.

Krok za krokem vás naučíme, jak máte správně postupovat, když si chcete nechat přeložit texty v e-shopu postaveném na platformě Shoptet. Celý návod jsme pro vás ke stažení či zhlédnutí zpracovali do formy blogu videa.

V návodu zde vám ukážeme, jak to zvládnete do 2 minut pomocí WPML pluginu. Celý návod jsme pro vás ke stažení či zhlédnutí zpracovali i do formy PDF videa.

Krok za krokem vás naučíme, jak máte správně postupovat, když si chcete nechat přeložit texty v e-shopu postaveném na platformě Upgates. Celý návod jsme pro vás ke stažení či zhlédnutí zpracovali do formy bloguvidea.

Ano! Na tyto systémy se umíme napojit a data si pro překlad do našeho překladatelského prostředí sami vyexportovat.

Výhodou je, že obdržíte lokalizovanou verzi, kterou je možné ihned použít, a není potřeba nikam ručně kopírovat přeložené texty.
Překlad tak máte zcela bez starostí.

Soudní překlad, často označovaný také jako „ověřený“, „certifikovaný“, „notářský“ či „s kulatým razítkem“, je překlad vyhotovený překladatelem jmenovaným soudem nebo Ministerstvem vnitra.

Tyto překlady se nejčastěji používají při jakémkoliv jednání se státní institucí (matriky, soudy, úřady, konzuláty, …), ale v mnoha případech je vyžadují
i nestátní subjekty.

Soudní překlad se vždy svazuje s původní listinou (nebo jejím notářským opisem/kopií) a doložkou soudního překladatele opatřenou jeho podpisem
a kulatým razítkem.

Webové stránky mohou být postavené na mnoha různých řešeních na míru nebo hotových řešeních jako je WordPress, Shoptet, Drupal atd. Proto je překlad webových stránek poměrně složitá disciplína, s kterou však máme mnohaleté zkušenosti a rádi vám s tím pomůžeme.

Pouhý odkaz na vaše webové stránky nám nestačí. K nacenění od vás potřebujeme buď zdrojová data, příp. přístup do vaší administrace, kam se napojíme a zajistíme vám tak „překlad zcela bez práce“. S tím, jak se bude postupovat u vaší konkrétní stránky, vám ochotně poradí náš zkušený projektový tým, proto je neváhejte kontaktovat.

Soudní překladatel je povinen předlohu pevně svázat s překladem.
Pokud si chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechejte si z něj vyhotovit ověřený opis (kopii) a ten nám dodejte k překladu.

Zda je nutné váš dokument apostilovat, vám sdělí instituce,
pro kterou je soudní překlad určen.

Pokud apostilu potřebujete, opatřete jí svůj dokument ještě před překladem, protože i ji bude nutné přeložit.

Ano, to můžeme.

Od roku 2021 lze oficiálně zajišťovat soudní překlady elektronicky. Obdržíte od nás PDF s překladem, elektronickým podpisem soudního překladatele a překladatelskou doložkou. Tato forma soudního překladu je ideální, pokud jej plánujete zasílat e-mailem nebo datovou schránkou. Zároveň má stejnou váhu jako fyzická kopie soudního překladu. I přesto však doporučujeme nejprve se dotázat u příjemce, zda lze překlad v této podobě dodat. Někteří příjemci mohou vyžadovat překlad svázaný
s originálním dokumentem.

Možnost elektronického soudního překladu zatím nemá každý soudní překladatel. Proto je potřeba tento požadavek sdělit před realizací překladu a my vybere překladatele, který tuto možnost má.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.