Překlad z češtiny do slovenštiny a opačně

Slovenská vlajkaPřeklad z češtiny do slovenštiny a opačně je proces, jehož výsledek je s přispěním překladatele nebo tlumočníka vždy lepší než bez nich. Podobnost obou těchto západoslovanských jazyků by přitom mohla svádět k domněnce, že pomoc profesionálů není potřeba. Nenechejme se jí zmást.


Představa, že překládat nebo tlumočit z češtiny do slovenštiny a opačně, zvládne ve firmě každý, kdo prožil část života v Československu, nebo má v obou zemích příbuzné, je, řekněme, sympatická, ale trošku naivní. Obzvlášť chceme-li profesionální výsledek. Je to podobné jako s autem. I když řada z nás rozumí tomu, jak funguje, jeho servis si doma většinou neprovádíme.

 

Mluvené slovo

I třicet let od rozdělení Československa platí, že při neformálním rozhovoru Čechů se Slováky není potřeba tlumočník. Mezi jazykovědci panuje obecná shoda, že lépe rozumí druhému jazyku Slováci, kteří jsou s češtinou zejména díky slovenským médiím v intenzivnějším kontaktu, určitě to ale není tak, že bychom my, Češi, slovenštině nerozuměli. Rozumíme, jen se nám v průběhu času trochu ztratila z hledáčku.  

Jsou ale události, kdy se i pro překlad z češtiny do slovenštiny nebo ze slovenštiny do češtiny vyplatí mít tlumočníka. Patří sem například konference, semináře, přednášky nebo akce pro mladé publikum, které nevyrůstalo v dvojjazyčném prostředí a může tak mít s porozuměním problém.

Proč má smysl mít pro česko-slovenské překlady tlumočníka?

  • Je s oběma jazyky v každodenním kontaktu.
  • Zná ortoepii, normu, pro kultivovanou výslovnost obou řečí.
  • Dokáže pružně reagovat na potřeby publika.

 

Psané slovo

Psaný text je vždycky vaše vizitka. Čtenář neví, jestli jde o původní dílo nebo o překlad a vlastně by to ani neměl poznat. Dobrý překlad musí znít stejně dobře jako jeho předloha. Překlad z češtiny do slovenštiny nebo ze slovenštiny do češtiny je pořád překlad – odborná disciplína, ve které je cesta k úspěchu dlážděná znalostmi i zkušenostmi, citem pro jazyk a brilantní slovní zásobou. To všechno by vaší webové stránce, obchodnímu sdělení nebo newsletteru pro zákazníky nemělo chybět.

Proč má smysl mít pro česko-slovenské překlady překladatele?

  • Je to záruka kvality – zná pravopis, je zběhlý ve stylistice, orientuje se v terminologii.
  • Výsledný text je, komplexně vzato, na takové úrovni, že čtenář mnohdy nepozná, zda jde o překlad, nebo o původní autorské dílo.
  • Laický překlad může znít v některých případech směšně.

Chci teď hned zjistit cenu
překladu z/do slovenštiny.

Překladatel není stroj. Není to náhodný generátor slov a slovních spojení. Je to člověk, který píše pro lidi. Empatický profesionál, jenž překládá texty s ohledem na příjemce. Umí vystihnout komunikační tón. Zachovat styl. Překládá do řeči zákazníka nebo zaměstnance. S marketingovým šmrncem, úřednickým žargonem nebo s IT přímočarostí. Za textem vidí toho, kdo ho bude číst, a chce, aby se mu sdělení četlo co nejlépe.

 

Máte-li materiál, který by si zasloužil profesionální překlad ze slovenštiny do češtiny
nebo z češtiny do slovenštiny, kontaktujte nás.
Jsme tu, abychom vám pomohli najít společnou řeč.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři