Podporujeme

České překlady mezi
společensky odpovědnými firmami

V prostorách Červeného kostela v centru Olomouce se v pondělí 13. listopadu 2023 v podvečer předávaly krajské ceny za společenskou odpovědnost v roce 2022. České překlady získaly v kategorii Podnikatelský sektor mezi podniky do 50 zaměstnanců 2. místo.

Číst dále  

Čas pomáhat (3): Aliance žen s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu je velmi významným informačním a edukačním centrem pro veřejnost a onkologicky nemocné. Zároveň zastřešuje funkci zhruba čtyř desítek organizací sdružujících ženy, které procházejí nebo prošly rakovinou prsu. Funguje už 21 let.

Číst dále  

Čas pomáhat (2): Lékaři bez hranic

Ani v 21. století není zdravotní péče v některých částech světa standardem. Ještěže existují organizace jako Lékaři bez hranic, které právě v těchto místech poskytují nutnou zdravotní péči všem, kdo ji potřebují, zcela nezávisle na jakýchkoli ekonomických či politických vlivech.

Číst dále  

Čas pomáhat (1): Post Bellum

Vyslyšet a šířit vzpomínky lidí, kteří zažili dobu před námi, nám v Českých překladech přijde jako skvělý a zajímavý způsob, jak si udržet minulost v paměti. Proto jsme se na začátku letošního roku rozhodli finančně podpořit neziskovou organizaci Post Bellum, která od roku 2001 vyhledává pamětníky, zaznamenává jejich vzpomínky a publikuje je.

Číst dále  


Partneři