Slovník jazyka českého – webová verze

Na internetu lze nyní najít nový internetový slovník češtiny.


Ústav pro jazyk český AV ČR spolu s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity spustily kompletní Internetovou jazykovou příručku. Tato příručka nyní zahrnuje slovníkovou část s více než 60 tisíci hesly. Tento internetový slovník je tak nyní schopen nahradit slovník spisovné češtiny, pravidla českého pravopisu nebo slovník cizích slov.

 

Na rozdíl od papírové verze Slovníku spisovné češtiny nenabízí slovník na internetu výkladovou část, nicméně uživatel zde najde jiné užitečné informace, např. dělení slov, morfologii, možnosti použití a frazeologickou část. Podstatná jména jsou zde například kompletně vyskloňována a slovesa vyčasována.

 

Domnívám se, že nejzajímavější částí je výčet možných spojení jednotlivých výrazů, proto např. u slovesa „diskutovat“ vidíme, že přípustné jsou vazby „diskutovat něco“ nebo „diskutovat o něčem“, přičemž „diskutovat něco“ slovník označuje za stylově nižší.

 

Internetovou jazykovou příručku, včetně užitečných informací pro uživatele a jazykové poradny, naleznete zde.

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři