Překlad 1000 stran v needitovatelném formátu

Ing. Martin Jeřábek, výkonný ředitel

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS 
se na nás obrátila s žádostí o překlad více než tisícovky normostran textu obsaženého v 120 různých PDF dokumentech.
Termín vyhotovení: šibeniční dva týdny.

Přitom jen převedení těchto dokumentů do editovatelné podoby, se kterou si poradí náš překladatelský nástroj, zabralo týden!

Zkuste si tipnout, kolik překladatelů tato zakázka zaměstnala. Na konci vám prozradíme správnou odpověď…


 

Případovka Havel Holásek

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci a Bratislavě je s týmem 300 právníků a daňových poradců, cca 180 advokátů a celkem 500 spolupracovníků největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.

 

Zpracování zakázky

Ze všeho nejdřív bylo potřeba všechny dokumenty důkladně projít a roztřídit. Při jejich analýze jsme zjistili, že velká část textů si je podobných, takže jsme je podle obsahu a formy rozdělili do několika skupin: rámcové smlouvy, smlouvy o dílo, všeobecné obchodní podmínky… Ty jsme následně mezi překladatele rozdělili tak, aby typově podobné dokumenty vždy překládal stejný lingvista. 

 

Tím jsme ušetřili čas nejen našim překladatelům, kteří nemuseli trávit čas např. dohledáváním terminologie napříč širokou škálou dokumentů, ale i našemu klientovi, protože jsme tak byli schopni zkrátit čas dodání překladu na nezbytné minimum

Zároveň jsme eliminovali nebezpečí případných terminologických rozdílů, které by v překladu mohly vzniknout při rozdělení podobných dokumentů mezi více překladatelů.

 

Pro zajištění konzistence vytvářel náš tým překladatelů, stejně jako u jiných zakázek, navíc i terminologický glosář

 

Vraťme se ale k úvodní otázce

Kolik překladatelů překládalo pod hlavičkou Českých překladů oněch 120 dokumentů obsahujících více než tisícovku normostran, jejichž překlad musel být hotový do 14 dnů, když jen samotné formátování zabralo týden? Nebudeme vás dlouho napínat. Byli tři. Ve třech lidech jsme přeložili více než 1000 normostran textu, které klient původně dodal v needitovatelném formátu.

 

Máte pro nás i vy nějaké zajímavé zadání, které by bylo opravdovou výzvou? 
Umíme si poradit s velkým objemem práce, expresním termínem i formátem,
na který si jinde třeba netroufnou.
Jsme České překlady. Kontaktujte nás.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři