Několik užitečných frází a pravidel anglické korespondence

Fráze na úvod

Jaký účel může mít fráze na úvod obchodního dopisu nebo formální e-mailové zprávy?
– odkaz na předchozí korespondenci
– vysvětlení toho, kde jste získali kontakt na příjemce
– vysvětlení důvodu komunikace

 

Užitečné fráze na úvod:
With reference to your letter of 8 June, I … (S odkazem na Váš dopis ze dne 8. června, …)
I am writing to enquire about … (Chtěl bych se zeptat / chtěl bych poptat …)
After having seen your advertisement in … , I would like … (Přečetl jsem si Váš inzerát v … a chtěl bych …)
I received your address from … and would like … (Kontakt na Vás jsem dostal od … a chtěl bych …)
We/I recently wrote to you about … (Nedávno jsem se na Vás obrátil ve věci …)
Thank you for your letter of 8 May. (Děkuji za Váš dopis ze dne 8. května.)
Thank you for your letter regarding … (Děkuji za Váš dopis ohledně …)
Thank you for your letter/e-mail about … (Děkuji za Váš dopis / e-mail ohledně …)
In reply to your letter of 8 May, … (Reaguji na Váš dopis ze dne 8. května a …)

 

Fráze na závěr

Jaký účel může mít fráze na závěr obchodního dopisu nebo formální e-mailové zprávy?
– popsat kroky, které budou následovat
– zopakovat omluvu
– nabídnout pomoc

 

Užitečné fráze na závěr:
If you require any further information, feel free to contact me. (Rád(a) Vám poskytnu jakékoli další informace.)
I look forward to your reply. *(Těším se na Vaši odpověď.)
I look forward to hearing from you. (Těším se na Vaši odezvu.)
I look forward to seeing you. (Těším se na shledanou.)
Please advise as necessary. (V případě potřeby mě prosím informujte.)
We look forward to a successful working relationship in the future. (Těšíme se na naši úspěšnou budoucí spolupráci.)
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. (Rád(a) Vám v případě potřeby poskytnu další informace.)
Once again, I apologise for any inconvenience. (Ještě jednou se omlouvám za způsobené nepříjemnosti.)
We hope that we may continue to rely on your valued custom. (Pevně věříme, že můžeme nadále počítat s Vaší laskavou přízní.)
I would appreciate your immediate attention to this matter. (Prosím o co nejrychlejší odpověď)

 

Kdy použít pro překlad fráze „s pozdravem“ na konci obchodního výraz „Yours faithfully“ a kdy „Yours sincerely“?

Pokud neznáme jméno příjemce:
Dear Sir … Yours faithfully 
Dear Madam … Yours faithfully 
Dear Sir or Madam … Yours faithfully 

 

Pokud známe jméno příjemce:
Dear Mr Hanson … Yours sincerely 
Dear Mrs Hanson … Yours sincerely 
Dear Miss Hanson … Yours sincerely 
Dear Ms Hanson … Yours sincerely 

 

Pokud se s příjemcem již nějakou dobu známe/komunikujeme spolu:
Dear Jack … Best wishes/Best regards

 

Pokud komunikujeme s anonymním oddělením, úřadem, apod.:
Dear Sirs (Vážení) … Yours faithfully

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři