**Několik užitečných frází a pravidel anglické korespondence**

**Fráze na úvod**

Jaký účel může mít fráze na úvod obchodního dopisu nebo formální e-mailové zprávy?
– odkaz na předchozí korespondenci
– vysvětlení toho, kde jste získali kontakt na příjemce
– vysvětlení důvodu komunikace

**Užitečné fráze na úvod:**
With reference to your letter of 8 June, I … *(S odkazem na Váš dopis ze dne 8. června, …)* *
I am writing to enquire about … *(Chtěl bych se zeptat / chtěl bych poptat …)* *
After having seen your advertisement in … , I would like … *(Přečetl jsem si Váš inzerát v … a chtěl bych …)* *
I received your address from … and would like … *(Kontakt na Vás jsem dostal od … a chtěl bych …)* *
We/I recently wrote to you about … *(Nedávno jsem se na Vás obrátil ve věci …)* *
Thank you for your letter of 8 May. *(Děkuji za Váš dopis ze dne 8. května.)* *
Thank you for your letter regarding … *(Děkuji za Váš dopis ohledně …)* *
Thank you for your letter/e-mail about … *(Děkuji za Váš dopis / e-mail ohledně …)* *
In reply to your letter of 8 May, … *(Reaguji na Váš dopis ze dne 8. května a …)* *

**Fráze na závěr**

Jaký účel může mít fráze na závěr obchodního dopisu nebo formální e-mailové zprávy?
– popsat kroky, které budou následovat
– zopakovat omluvu
– nabídnout pomoc

**Užitečné fráze na závěr:**
If you require any further information, feel free to contact me. *(Rád(a) Vám poskytnu jakékoli další informace.)* *
I look forward to your reply. *(Těším se na Vaši odpověď.)* *
I look forward to hearing from you. *(Těším se na Vaši odezvu.)* *
I look forward to seeing you. *(Těším se na shledanou.)* *
Please advise as necessary. *(V případě potřeby mě prosím informujte.)* *
We look forward to a successful working relationship in the future. *(Těšíme se na naši úspěšnou budoucí spolupráci.)* *
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. *(Rád(a) Vám v případě potřeby poskytnu další informace.)* *
Once again, I apologise for any inconvenience. *(Ještě jednou se omlouvám za způsobené nepříjemnosti.)* *
We hope that we may continue to rely on your valued custom. *(Pevně věříme, že můžeme nadále počítat s Vaší laskavou přízní.)* *
I would appreciate your immediate attention to this matter. *(Prosím o co nejrychlejší odpověď)* *

**Kdy použít pro překlad fráze „s pozdravem“ na konci obchodního výraz „Yours faithfully“ a kdy „Yours sincerely“?**

*Pokud neznáme jméno příjemce:* *
Dear Sir … Yours faithfully *
Dear Madam … Yours faithfully *
Dear Sir or Madam … Yours faithfully *

*Pokud známe jméno příjemce:* *
Dear Mr Hanson … Yours sincerely *
Dear Mrs Hanson … Yours sincerely *
Dear Miss Hanson … Yours sincerely *
Dear Ms Hanson … Yours sincerely *

*Pokud se s příjemcem již nějakou dobu známe/komunikujeme spolu:*
Dear Jack … Best wishes/Best regards

*Pokud komunikujeme s anonymním oddělením, úřadem, apod.:*
Dear Sirs (Vážení) … Yours faithfullyKomentáře

Comments are closed.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.