Soudní překlady

Soudní překlad je typ textu, který vyhotovil překladatel jmenovaný soudem, popř. Ministerstvem vnitra.
Od prostého překladu se liší tím, že je pevně spojený s originálem (trikolórovou šňůrkou s nálepkou), opatřený doložkou soudního překladatele a kulatým razítkem s malým státním znakem


Úřady jej nejčastěji vyžadují při oficiálních úkonech, jako je sňatek s cizím státním příslušníkem, uznání vzdělání dosaženého jinde než v České republice, vyřizování pojistné události, k níž došlo v zahraničí,
podpis mezinárodní obchodní smlouvy a řada dalších.

Spolupracujeme s nejlepšími soudními překladateli v ČR

Díky dobrým vztahům se soudními překladateli a tlumočníky, kteří patří ve svém oboru k tuzemské špičce, umíme zajistit kvalitní ověřené překlady v požadovaných termínech.

soudní překladatel

Překladatelská agentura

Máme zkušenosti jako málokdo

Máme mnohaleté zkušenosti a překládáme tisíce stran soudně ověřených dokumentů ročně. Jsme dodavatelem soudních a právních překladů pro největší české advokátní kanceláře.

Případová studie

Téměř 3 tisíce zakázek pro největší tuzemskou advokátní kancelář

Doposud jsme pro HAVEL & PARTNERS přeložili 2 910 zakázek v 87 jazykových kombinacích. V kombinaci angličtina–čeština a čeština–angličtina jsme vyhotovili více než 5 200 normostran soudních překladů a přes 12 000 normostran odborných překladů bez soudního ověření.


Přečíst studii

Postup pro objednání soudního překladu

1

Poptávka

Zašlete nám dokument, uveďte jazyk, do kterého se má přeložit, a nezapomeňte připsat do kdy. Pokud si nejste něčím jistí, zavolejte nám.

2

Nabídka

Jakmile budeme mít všechny potřebné informace, vypracujeme cenovou nabídku a požádáme vás o její odsouhlasení.

3

Objednávka

Po schválení ceny zajistíme vhodného soudního překladatele a domluvíme se, kdy a jakou formou nám doručíte originální dokumenty ke svázání.

4

Realizace

Vyhotovený soudní překlad vám po úhradě předáme předem domluveným způsobem (osobně, poštou, kurýrem).

Reference
„S Českými překlady spolupracujeme již od roku 2013. Realizujeme převážně soudní překlady s ověřením a běžné překlady z různých evropských jazyků do jazyka českého. Se spoluprací jsme dlouhodobě velmi spokojeni, oceňujeme možnost expresních termínů a terminologickou a faktickou správnost překladů.“
Martina Šteincová Marketingový manažer
Více referencí

Požádejte o cenovou nabídku

Jednorázová spolupráce

Poptávka je vhodná spíše pro jednorázový překlad.
Pokud uvažujete o dlouhodobé spolupráci,
kontaktujte naše specialisty.

Dlouhodobá spolupráce

Zuzana Dvouletá

Zuzana Dvouletá

+420 221 490 444
sales@ceskepreklady.cz

Více o soudních překladech

 

Soudní překlad je překlad vyhotovený překladatelem jmenovaným soudem nebo Ministerstvem vnitra, který v něm kulatým razítkem stvrzuje, že překlad věrně odpovídá obsahu zdrojového dokumentu. Někdy bývá také označován jako „úřední překlad“, „úředně ověřený překlad“ „ověřený překlad“, „soudně ověřený překlad“,  „překlad s razítkem“ nebo „notářský překlad“.

 

Soudní překladatel garantuje správnost překladu vůči originálu, nikoli však pravost překládané listiny. Z formálního hlediska jde o překlad, který je pevně spojený se svým originálem (nebo jeho notářským opisem neboli notářskou kopií) a je opatřený doložkou soudního překladatele.  U instituce, pro kterou je překlad určen, je dobré se předem informovat, zda opravdu vyžaduje překlad soudní, nebo jí postačí překlad prostý.

 

Typy dokumentů, u kterých nejčastěji provádíme soudní překlad:

Úřední dokumenty

 • Notářské zápisy
 • Soudní rozhodnutí
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z obchodních rejstříků
 • Certifikáty
 • Obchodní smlouvy

 

Osobní dokumenty

 • Rodné listy
 • Oddací listy
 • Úmrtní listy, závěti
 • Lékařské zprávy
 • Technické průkazy k vozidlům
 • Osobní doklady
 • Doklady o vzdělání 

 

Rádi vám zajistíme soudní překlady z/do většiny světových jazyků a v jejich kombinacích. Pro některé jazyky ale v ČR nejsou k dispozici soudní překladatelé, do/z těchto jazyků tedy nelze soudní překlad standardně zajistit. O nestandardních řešeních jsme vás informovali zde.

 

Máte-li text k soudnímu překladu ve fyzické podobě (jako listinu), je nutné nám jej doručit osobně nebo zaslat poštou či kurýrem. Doporučujeme, abyste nám nejdříve zaslali e-mailem jeho naskenovanou kopii. Ušetříte tím čas sobě i nám – obratem vám vypracujeme kalkulaci a také poradíme, zda je případně vhodné před překladem vyhotovit notářsky ověřený opis originálu.

FAQ - Co vás nejčastěji také zajímá?

Soudní překladatel je povinen předlohu pevně svázat s překladem. Pokud si chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechejte si z něj vyhotovit ověřený opis (kopii) a ten nám dodejte k překladu.

Zda je nutné váš dokument apostilovat, vám sdělí instituce, pro kterou je soudní překlad určen. Pokud apostilu potřebujete, opatřete jí svůj dokument ještě před překladem, protože i ji bude nutné přeložit.

Vyhotovení soudního překladu vyžaduje, aby se soudní překladatel osobně dostavil na některou z našich poboček. Z toho důvodu nejsme schopni vámi dodané dokumenty překládat obratem.

Některé soudní překlady lze ovšem vyhotovit ve stejný den a ve výjimečných případech i v rámci několika málo hodin. Vždy to závisí na aktuální dostupnosti a vytížení soudních překladatelů, délce a typu dokumentu, na jazyku z/do jakého dokument překládáte a na dalších faktorech.

Ano, to můžeme.

Od roku 2021 lze oficiálně zajišťovat soudní překlady elektronicky. Obdržíte od nás PDF s překladem, elektronickým podpisem soudního překladatele a překladatelskou doložkou. Tato forma soudního překladu je ideální, pokud jej plánujete zasílat e-mailem nebo datovou schránkou. Zároveň má stejnou váhu jako fyzická kopie soudního překladu. I přesto však doporučujeme nejprve se dotázat u příjemce, zda lze překlad v této podobě dodat. Někteří příjemci mohou vyžadovat překlad svázaný s originálním dokumentem.

Možnost elektronického soudního překladu zatím nemá každý soudní překladatel. Proto je potřeba tento požadavek sdělit před realizací překladu a my vybere překladatele, který tuto možnost má.

Elektronický soudní překlad se dá na jakékoli pobočce České pošty (služba Czech POINT) převést do listinné podoby. Více o této službě najdete zde, příp. vám další specifika upřesní naši zkušení projektoví manažeři.


Partneři