10 nejčastějších chyb při překladu webu, e-shopu nebo newsletteru

 

Překlad webu nebo e-shopu do dalšího jazyka není pouze o tom vzít text a vytvořit k němu cizojazyčnou variantu. Je potřeba ho správně lokalizovat, což znamená upravit text pro cílový trh

Sepsali jsme pro vás přehled nejčastějších chyb, které se při překladu webu nebo e-shopu mohou vyskytnout, tak abyste je zbytečně neopakovali. Co je tedy potřeba si dobře pohlídat?


 

1. Relevantnost informací pro zahraniční trh

Typicky se jedná o kontakty, adresy, infolinky, čísla účtů, variabilní, konstantní a specifické symboly… U e-shopů to mohou být také různé alternativy dopravy. Tento typ provozních informací je potřeba projít a aktualizovat jednoduše proto, aby byly funkční.

Příklad chyby: Telefonní číslo české zákaznické podpory na maďarském webu: „Se zákaznickou linkou se můžete spojit telefonicky na čísle 225 xxx 000.“

Komentář překladatele: Kontaktní údaje, e-maily, bankovní spojení a další věci je potřeba upravit tak, aby sloužily zákazníkům v místě, do kterého firma rozšiřuje své podnikatelské aktivity.

 

2. Právní dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky, cookies, etický kodex, zásady zpracování osobních údajů – GDPR, reklamační řád a podobné dokumenty svěřte zkušeným překladatelům pro oblast práva. Ideální je nechat si hotové texty zkontrolovat právníkem, který se specializuje na danou zemi. Dobrá zpráva je, že evropský trh má určitá pravidla jednotná.

Příklad chyby: Informace z polských webových stránek. „Zboží je osvobozeno od daně podle §64 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.“

Komentář překladatele: Polské zákony jsou číslovány jinak než české, v tomto případě je tedy vhodná finální kontrola informací v překladu právníkem, expertem na obchodní právo nebo rodilým mluvčím, který se orientuje ve vaší branži a zná místní zákony. Někdy záleží i na dílčích aspektech, například jestli má klient v daném státě celou firmu, nebo jen její pobočku.

 

3. Vlastní jména

Osobní jména, která se vyskytují například ve článcích na blog, v produktových recenzích nebo jako kontaktní osoba u zákaznického servisu, je vhodné přizpůsobit či změnit podle cílové země. Pokud je u recenze uvedeno jméno autorky nebo autora, doporučujeme toto jméno lokalizovat. Například: Dáša K., Monika P., Jitka H.

Výjimkou jsou jména veřejně známých osob (Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian…), která v textu zůstávají v původním znění, například protože plní nějaký marketingový účel.

Příklad chyby: Uvítací hláška v chatovacím okně na italském webu. „Hezký den, jmenuji se Eva Svobodová a jsem tu pro Vás.“

Komentář překladatele: Je potřeba změnit české jméno na jméno italské. Není žádoucí v překladech nechávat česká jména. Nepůsobí to věrohodně.

 

 

4. Názvy firem a institucí

Tento bod velmi úzce souvisí s bodem předcházejícím. Před zveřejněním přeloženého textu je potřeba dobře zkontrolovat zda, případně jak, byly přeloženy názvy firem a institucí.

Příklad chyby: Slovní spojení „Česká pošta“ je v překladu do bulharštiny přeloženo jako Bulharská pošta a v překladu do chorvatštiny jako Chorvatská pošta.

Komentář překladatele: Takový překlad nemusí být nutně chybou, tyto společnosti v obou zemích opravdu existují, nicméně je fajn ověřit, zda s nimi zákazník skutečně spolupracuje a zda je tato informace platná.

 

5. Geografické reálie

Vyskytují-li se v textu toponyma neboli místní názvy, velmi často je to signál, že právě tuto pasáž textu bude potřeba lokalizovat. A upravit ji podle skutečných míst spjatých s vaším zahraničním podnikáním.

Příklad chyby: Informace z přeložených stránek slovenského e-shopu. „Zdarma si můžete objednávky vyzvednout pouze v centrálním skladu ve Vsetíně.“

Komentář překladatele: Je to samozřejmě hodně o diskuzi se zadavatelem překladu, který by měl mít před zveřejněním přeloženého textu rozmyšleno, jak bude tyto praktické a logistické záležitosti v nové zemi řešit.

 

6. Státní svátky, tradice a další lokální prvky a produkty

Tento bod by se mohl týkat blogu, newsletteru a dalších marketingových textů. Situace, kdy se do cílového textu vloudí nějaký lokální produkt, mohou vzniknout velmi jednoduše. Proto si na ně dejte pozor.

Příklad chyby: Z e-mailu německým zákazníkům. „Rádi Vás rozmazlujeme, a proto jsme pro Vás připravili aktuální číslo časopisu dTest jako dárek.“

Komentář překladatele: Všimneme-li si při překládání takové informace, zákazníka na ni upozorníme a zpravidla se domluvíme, zda bude v tomto případě lokální tiskovina nahrazena adekvátním německým zbožím, nebo zda informaci tohoto typu úplně vynecháme. 

 

7. Jednotnost terminologie

Jednotnost terminologie je obecně téma, které e-shopy umí potrápit. Každý zákazník nebo značka také může mít své specifické požadavky. V jejich dodržování překladatelům mimo jiné pomáhá terminologický glosář. Například náš dlouhodobý klient Notino si přeje do angličtiny vždy překládat:

  • parfémovanou vodu jako Eau de Parfum (velké E a velké P),
  • toaletní vodu jako Eau de Toilette (velké E a velké T),
  • kolínskou vodu jako Eau de Cologne (velké E a velké C).

K hlídání terminologie používáme software, díky němuž máme jistotu, že výraz, který jsme použili při překladu popisu produktu, je shodný s výrazem, který se objeví u výpisu kategorií, na objednávce nebo třeba na faktuře.

Příklad chyby: Překlad patentové přihlášky z angličtiny do češtiny a spojení slov „device for respiratory monitoring“, které je v rámci jednoho textu přeloženo čtyřmi různými způsoby: zařízení pro monitorování dýchacího ústrojí“, „přístroj na monitoraci dýchacího ústrojí“, přístroj na monitoraci respirace“ a přístroj na kontrolu plic“.

Komentář překladatele: Přesně z tohoto důvodu je žádoucí používat terminologický glosář. Pomáhá překladateli dodržet terminologii, která je jednotná, v oboru běžně používaná a klientem preferovaná.

 

8. Zachování klíčových slov

Použití klíčových slov je důležité zejména v nadpisech, titulcích a URL odkazech. V těle textu je jejich použití rovněž vítané, nicméně je zde možné užít také volnější synonyma. Klíčová slova jsou důležitá především při optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače (SEO), a tudíž by neměla být měněna. Na základě vhodně zvolených klíčových slov vás tak mohou zákazníci ve vyhledavačích snáze najít.

Příklad chyby: V instrukcích k překladu od klienta, jejichž součástí je i analýza klíčových slov, je jako jedno z klíčových slov uvedeno slovo „kosmetika“, nicméně místo tohoto slova se v překladu objeví výraz toaletní potřeba.

Komentář překladatele: Pokud jsou v referenčních dokumentech uvedena klíčová slova, je nutné, aby je překladatelé i korektoři v textu zachovali, ať už v 1. pádu nebo v jiných tvarech slova. Vyhledávače už dnes chápou skloňování a dokážou i rozlišit jednotné a množné číslo.

 

 

9. Zdrojový text a jeho kvalita

 Původní text, který je určený k překladu, by neměl obsahovat překlepy, gramatické či stylistické chyby a jiné vady na kráse. Domnívat se, že se sem tam nějaká nedokonalost textu v překladu ztratí, je chyba. Kvalita zdroje je důležitá. Prosím, nepodceňujte ji.

Příklad chyby: „Zásilku si můžete vyzvednout na po celé ČR.“ Nebo: „Číslo bankovní účtu.“

Komentář překladatele: Překlep samozřejmě vidíme, sdělení přeložíme správně a zadavatele na chybu upozorníme, nicméně může nastat i situace, kdy v důsledku chyby v originálním textu nebude fungovat terminologický glosář.

 

10. Automatický překladač / Strojový překlad

Automatický překladač je dobrý pomocník, lokalizovat texty ale sám neumí. Nejlepší výkon podává v tandemu s člověkem. Přesné cílení na místní publikum i zákazníky, jejich zvyky, mentalitu nebo styl humoru by měl vždy zastřešovat profesionální překladatel, který by měl být současně garantem jazykové správnosti.

Příklad chyby: Překlad textů e-shopu s obuví. Automatický překladač sice tenisky přeloží jako „Turnschuhe“, odborník na němčinu ovšem ví, že německý teenager řekne spíš „Sneakers“, což je v Googlu také mnohem vyhledávanější heslo.

Komentář překladatele: Částka, kterou podnikatel ušetří díky strojovému překladu, může být v konečném důsledku nižší než ta, kterou kvůli špatnému překladu ztratí na zisku. Oslovit ke spolupráci překladatele nebo překladatelskou agenturu je vždy první krok k úspěchu.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři