Překlady

Překladům se věnujeme už od roku 2004. Přeložili jsme stovky milionů slov.
Máme férový a transparentní způsob účtování ceny a díky nejmodernějšímu překladatelskému nástroji nám můžete soubory k překladu dodat téměř v jakémkoliv formátu.

Překládáme ze všech a do všech světových jazyků

Zajistíme pro vás překlady v jazykových kombinacích s češtinou i bez češtiny – pošlete nám cokoli, co potřebuje přeložit. Dokážeme přeložit prakticky vše a za překlady ve specializovaných oborech si neúčtujeme nic navíc.

Světové jazyky

Máme nejférovější účtování na trhu s předem stanovenou cenou

Přesnou a neměnnou cenu služby se u nás dozvíte už při zadání překladu. U standardních překladů vám účtujeme jednotlivá slova originálního textu neboli zdrojová slova. Díky tomu můžeme časem efektivně zohlednit slevu na veškerý opakovaný text. Ta je obyčejně s každou další zakázkou větší, úměrně k objemu zrealizované práce.

Dohodnutý termín je pro nás závazný

Dodržení dodací lhůty považujeme za samozřejmost.
Ve standardním termínu přeložíme až 7500 slov (30 normostran)
do 3 pracovních dnů. Expresní překlady jsou naší silnou stránkou, dokážeme je dodat i za méně než 24 hodin. Nebojte se zeptat, zvládneme víc, než si myslíte.

Terminologický glosář

Zajistíme vám jednotnou terminologii ve všech překladech

V dlouhodobém časovém měřítku nepoznáte, kdo a kdy text překládal. Překlad z roku 2019 bude pracovat se stejnými termíny jako překlad z roku 2022. Díky využití překladové paměti a glosáře, které pro vás zakládáme automaticky a zdarma při prvním překladu, budou všechny vaše překlady textů jednotné.

Případová studie

Sleva za opakování textu v praxi

Celkový počet slov v zakázce byl 13 241, díky překladové paměti jich ovšem klient zaplatil jen 11 410. Jak je to možné? Měli jsme totiž k dispozici překladovou paměť, ve které byly uloženy dřívější překlady, které jsme pro tohoto klienta vyhotovili v minulosti. Výsledkem je rychlejší překlad za nižší cenu.


Přečíst studii
annual-report
Reference
„Najít překladatelskou firmu, která by splňovala vysoké nároky jak na kvalitu, tak i na množství překládaných textů, nebylo lehké. Agentura České překlady se s tímto úkolem vypořádala výborně a v současné době bez problémů překládáme odborné texty do mnoha jazyků, a to včas ve stanovených termínech. České překlady jsou pro nás důležitým obchodním partnerem, na kterého se můžeme spolehnout.“
Marie Kovaříková Translations Coordinator
Více referencí

Poptejte u nás překlad

Jednorázová spolupráce

Poptávka je vhodná spíše pro jednorázový překlad.
Pokud uvažujete o dlouhodobé spolupráci,
kontaktujte naše specialisty.

Dlouhodobá spolupráce

Zuzana Dvouletá

Zuzana Dvouletá

+420 221 490 444
sales@ceskepreklady.cz

Více o překladech

Projekty realizujeme s využitím CAT nástroje, který nám umožňuje pracovat až s 50 různými zdrojovými formáty souborů – MS Office, Open Office, Google Docs i HTML a také formáty profesionálních grafických aplikací– Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další. Není tedy třeba exportovat InDesign do PDF, webovky do Excelu, převádět XML nebo HTML na prostý text. Zvládneme i výjimečnosti jako jsou PO, PHP, MD, YML, titulkovací formáty, wiki, dita…

Seznam všech podporovaných formátů:

.doc, .docx, .dot, .dotx, .docm, .dotm, .rtf, .ppt, .pptx, .pot, .potx, .pptm, .potm, .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm, .asciidoc, .adoc, .asc, Google Docs, Sheets, Slides, .odt, .ods, or .odp (Open Office), .htm, .html, .idml, .icml, .mif, .psd, .svg, .xml, .xhtm, .xhtml, Android .xml, .xliff (1.2), .xliff (2.0), .xliff for Drupal/WordPress, mqxliff (MemoQ xliff), tmx, .dita, .ditamap, .md, .markdown, .pdf, .catkeys, .csv, (Magento).csv, DocBook (.dbk), .desktop, (Mozilla).DTD, .epub, (Joomla).ini, .json, .arb (import as JSON), .lang, .Plist, .po, .properties, (Java).properties, .rc, .resx, .srt (Windows-1252), .strings, .sbv, .sub (SubViewer only), .ts, .txt, .vtt, .wiki, .yaml, .tag, .xtg

FAQ - CO VÁS NEJČASTĚJI TAKÉ ZAJÍMÁ?

 • Překlad profesionálním lingvistou.
 • Grafická úprava dle originálu
 • Kontrola gramatické správnosti a úplnosti
 • Zpracování v CAT nástroji
 • Vytvoření překladové paměti a správa terminologického glosáře

Chceme zákazníkovi sdělit konečnou cenu už při objednání. Účtování na slova umožňuje lépe zohlednit slevy na základě opakování textu nebo podobnosti s dříve překládaným obsahem.

Podporujeme všechny běžné formáty souborů (MS Office, Open Office, Google Docs i HTML) a také formáty profesionálních grafických aplikací (Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další).

Texty k překladu nám můžete dodat i v PDF, nicméně platí, že editovatelné verze dokumentů upřednostňujeme.

Ano, jakékoli doplňkové referenční materiály vítáme.

Může jít o předchozí překlady spolu s jejich originály, ze kterých vytvoříme referenční překladovou paměť, existující firemní glosář nebo třeba kontakt na osobu, s níž je možné konzultovat terminologii.

Obvykle nabízíme dva termíny vyhotovení překladu – standardní a expresní.

Standardní termín činí zpravidla 3 pracovní dny (u rozsáhlých textů je to víc).

Expresní termín zahrnuje překlady obratem, do několika málo hodin, do 24 hodin, do 48 hodin atd. U expresních překladů je třeba počítat s příplatkem, více zde.

Ano, tzv. interní kontrola probíhá standardně u všech zakázek a je již zahrnuta v ceně.

První kontrolu provádí zkušený překladatel (odlišný od překladatele zakázky), který se zaměřuje hlavně na obsah a stylistiku. Druhá kontrola je v režii projektového manažera a soustředí se na pravopis, správnost čísel, formátování textu apod.

Další řada kontrolních kroků pak probíhá v rámci procesu zajištění kvality na našem překladovém serveru (např. QA kontrola).

QA (z anglického Quality Assurance) je sada kontrol přesnosti překladu.

Nástroj, ve kterém překládáme, je schopný porovnat překlad s originálem a odhalit případný nesoulad například v těchto dílčích aspektech:

 • Formátování textu – originál je napsaný tučně, překlad ne.
 • Čísla – originál obsahuje číslovku 2, v překladu chybí.
 • Terminologie – glosář říká, že smlouva se má přeložit jako „contract“, ale tento termín v překladu chybí.
 • Rozsah textu – překlad nemá být delší než 50 znaků, ale ve skutečnosti delší je.
 • Konzistence – stejný originál je přeložený dvěma různými způsoby.
 • Pravopis – jsou označeny možné chyby.

Těchto kontrol je celkem asi 40. Nemusí se přitom nutně jednat o chyby, nástroj překladatele pouze upozorní na místa, která považuje za problematická, a je pak na překladateli, aby varování prošel, vyhodnotil a provedl úpravy tam, kde je to nutné.


Partneři