Tři dny namísto třiceti. Expresní překlad v našem podání.

Zadání: překlad 27 svazků (292 normostran) ve třech vyhotoveních, tedy celkem 81 svazků překladů (876 normostran).

Překlad byl poptán ve středu v poledne a objednán ve středu v podvečer. Po konzultaci s klientem bylo jako termín vyhotovení stanoveno následující pondělí v poledne. To znamená, že na vyhotovení jsme měli necelé 3 pracovní dny, přičemž standardní termín takové zakázky by vycházel na 30 pracovních dní.

Jak to probíhalo:

Středa 16:24 (objednávka překladu): formátování dodaných PDF souborů do editovatelné podoby (přes noc), výběr vhodných překladatelů a sestavení týmu;
Čtvrtek ráno: potvrzení překladatelského týmu, zadání naformátovaných textů k překladu, koordinace terminologie, vytvoření glosáře překladu pro zajištění jednotné terminologie;
Čtvrtek – neděle: překlad pod důslednou kontrolou projektového manažera a vybraného vedoucího překladatelského týmu, konzultace terminologie, sjednocování stylistiky;
Noc z neděle na pondělí: interní kontrola a finální sjednocení textů;
Pondělí ráno a dopoledne: třídění, tisk, svazování a skenování dokumentů (plně vytíženi jsou tři zaměstnanci, dvě tiskárny a dva skenery);
Pondělí 12:20: všech 81 svazků je vyzvednuto klientem.

Umíme zpracovávat expresní zakázky a výzev se nebojíme. Pokud máte zdánlivě nemožné zadání, kontaktujte nás.

Outsourcing

Poskytujeme komplexní zajištění veškeré překladové a tlumočnické agendy jedné z největších a nejvýznamnějších jazykových škol v ČR.

Navázali jsme výjimečně úzkou spolupráci, v rámci níž poskytujeme zcela nadstandardní služby. V případě, že je nutné komunikovat přímo s třetí stranou, jednáme diskrétně a podle předem domluvených pravidel.

Díky tomuto partnerství, jehož součástí jsou on-line profesionální konzultace projektového managementu, řešíme veškerou agendu my a náš klient se může věnovat své hlavní činnosti.

Slevy na opakovaný text v praxi

BEDNAR FMT je jeden z nejinovativnějších výrobců zemědělských strojů, který vyvíjí a vyrábí stroje s vysokou přidanou hodnotou pro konečného uživatele. V roce 2013 jsme navázali úzkou spolupráci.

Sledujte spolu s námi vývoj zakázky č. 67531 v průběhu jen několika měsíců:

Celkový počet slov zakázky byl 13 241, ovšem díky překladové paměti jsme v den nacenění účtovali jen 11 410 slov.

Mezitím byly zadány další překlady v této jazykové kombinaci, čímž došlo k rozšíření překladové paměti. V důsledku toho bychom o čtyři měsíce později za stejnou zakázku účtovali 9 218 slov a o další tři měsíce později dokonce jen 8 834 slov!

Každý další přeložený dokument může takto výrazně snížit cenu jakéhokoli následujícího dokumentu v dané jazykové kombinaci i vám!

Překlady pro největší česko-slovenskou advokátní kancelář

Důvěru největší česko-slovenské advokátní kanceláře máme již od roku 2008.

Do konce roku 2015 jsme pro Havel, Holásek a Partners přeložili jen v kombinaci angličtina-čeština více než 2700 normostran soudních překladů a přes 8000 normostran prostých překladů bez soudního ověření.

Celkově se počet vyhotovených zakázek blíží dvěma tisícům ve více než 60 různých jazykových kombinacích.

Běžně zajišťujeme také překlady dlouhých textů v expresních termínech, abychom vyhověli náročným požadavkům klientů advokátní kanceláře.

Ve spolupráci k oboustranné spokojenosti pokračujeme dále.

Na hraně mezi překlady a kreativním psaním

McCANN je jednou z předních komunikačních agentur v ČR a od roku 2009 také naším spokojeným klientem, na což jsme náležitě hrdí.

Specifický obor vyžaduje z naší strany kreativní překlady a stylistické korektury, často v expresních termínech.

Vedle sloganů a jednotlivých vět překládáme také dlouhodobé kampaně a spolupráce s námi se opravdu vyplatí – díky překladové paměti si bez problému pamatujeme použité fráze i po letech a držíme stále shodnou terminologii.

Více referencí některých našich zákazníků zde