Efektivní zpracování překladu 1000 stran v needitovatelném formátu

Oslovila nás významná právnická kancelář s poptávkou na překlad více než tisíce normostran ve 120 různých naskenovaných PDF dokumentech a termínem vyhotovení do 2 týdnů. Po důkladné telefonické konzultaci jsme tedy navrhli řešení, které zákazníkovi ušetřilo finanční náklady, a díky postupnému zasílání dokumentů jsme byli schopni dodržet časový rámec.

Pečlivou analýzou zaslaných dokumentů jsme zjistili, že jsou si mnohé texty velmi podobné. Všechny dokumenty jsme tedy prošli a rozdělili je do několika skupin, z nichž každá obsahovala konkrétní navzájem si podobné listiny (rámcové smlouvy, smlouvy o dílo, všeobecné obchodní podmínky, …). Aby bylo možné zajistit konzistenci a snížit cenu co nejvíce, bylo třeba dokumenty naformátovat do editovatelné podoby, což je služba, kterou v naprosté většině případů nabízíme již v ceně překladu, tedy pro klienta zdarma. Začali jsme tedy pracovat na formátování jednotlivých várek dokumentů postupně (dohromady to představovalo týden práce) a již následující den jsme mohli zadávat první várku s nejkratším termínem vyhotovení. Díky rozdělení dokumentů podle podobnosti terminologie jsme tak klientovi zajistili nejvyšší možné slevy na opakování a zkrátili čas na nezbytné minimum. Zároveň jsme eliminovali terminologické rozdíly, které by v překladu vznikly při rozdělení podobných dokumentů více překladatelům. Díky důmyslně navrženému procesu jsme dokázali překlady zadat pouze třem překladatelům, kteří kontinuálně a postupně pracovali na dokumentech, které si byly typově podobné. Tito překladatelé při překladu zároveň využívali postupně vytvářený terminologický glosář a překladovou paměť pro zajištění konzistence.

Takovou péči jsme připraveni věnovat i vašim překladům. Pokud tedy máte na překlad velké množství dokumentů se zdánlivě nesplnitelným termínem, kontaktujte nás, můžete být příjemně překvapeni 🙂

České překlady součástí celoevropského překladatelského maratonu

V červnu 2017 si významná nadnárodní společnost zadala u jazykových agentur po celé Evropě překlad popisu svých produktů z německého do českého jazyka. Objem textů byl tak obrovský, že zakázku nebylo možné vyhotovit v rámci jednoho překladatelského týmu, takže zadavatel projekt rozdělil mezi přední evropské jazykové agentury. České překlady zpracovaly velmi významnou část této zakázky a obdržely pozitivní zpětnou vazbu klienta. Navíc se nám podařilo zakázku zpracovat bez narušení standardního chodu kanceláře a žádný náš stávající klient nepocítil jakýkoli nedostatek kapacit na naší straně.

Klient měl pro tuto zakázku velice specifické instrukce, které bylo potřeba dodržovat. Vzhledem k typu textu (na sebe nenavazující části) byl tento překlad velmi vhodný pro rozdělení mezi více překladatelů, což bylo také vzhledem ke krátkému termínu nutné.

Rozsah naší části zakázky byl 422 000 slov (tj. asi 1 688 normostran) a termín vyhotovení 12 pracovních dní (resp. 18 dní vč. víkendů). Standardní termín takové zakázky by byl 169 pracovních dní. Na projektu pracovalo v jeden okamžik současně 26 překladatelů, 2 interní korektoři, 2 projektoví manageři a jeden vendor manager.

Úkolem vendor managera bylo sestavit a koordinovat překladatelský tým zejména s ohledem na běžný chod kanceláře, který nesměl být nijak narušen. Projektoví manageři zprostředkovávali komunikaci klienta s překladateli a kontrolovali dodržování přesného časového harmonogramu. Části hotových překladů pak distribuovali interním korektorům, kteří kontrolovali kvalitu překladu i dodržování složitých instrukcí klienta. Překlad byl kompletně vyhotoven v CAT nástroji Memsource, díky čemuž probíhaly překlady i korektury souběžně, překladatelé sdíleli společnou překladovou paměť a glosář a byli v reálném čase upozorňováni na případné nedodržování pokynů. V posledních dnech projektu se celý tým věnoval souhrnné kontrole všech překladů najednou (měla odhalit případné nekonzistence mezi jednotlivými částmi). Jakkoli tato kontrola u běžných překladů trvá řádově jednotky či desítky minut, v tomto případě trvala několik pracovních dní. Nezbývá než dodat, že se téměř s jistotou s těmito našimi překlady v běžném životě setkáte i vy 🙂

Tři dny namísto třiceti. Expresní překlad v našem podání.

Zadání: překlad 27 svazků (292 normostran) ve třech vyhotoveních, tedy celkem 81 svazků překladů (876 normostran).

Překlad byl poptán ve středu v poledne a objednán ve středu v podvečer. Po konzultaci s klientem bylo jako termín vyhotovení stanoveno následující pondělí v poledne. To znamená, že na vyhotovení jsme měli necelé 3 pracovní dny, přičemž standardní termín takové zakázky by vycházel na 30 pracovních dní.

Jak to probíhalo:

Středa 16:24 (objednávka překladu): formátování dodaných PDF souborů do editovatelné podoby (přes noc), výběr vhodných překladatelů a sestavení týmu;
Čtvrtek ráno: potvrzení překladatelského týmu, zadání naformátovaných textů k překladu, koordinace terminologie, vytvoření glosáře překladu pro zajištění jednotné terminologie;
Čtvrtek – neděle: překlad pod důslednou kontrolou projektového manažera a vybraného vedoucího překladatelského týmu, konzultace terminologie, sjednocování stylistiky;
Noc z neděle na pondělí: interní kontrola a finální sjednocení textů;
Pondělí ráno a dopoledne: třídění, tisk, svazování a skenování dokumentů (plně vytíženi jsou tři zaměstnanci, dvě tiskárny a dva skenery);
Pondělí 12:20: všech 81 svazků je vyzvednuto klientem.

Umíme zpracovávat expresní zakázky a výzev se nebojíme. Pokud máte zdánlivě nemožné zadání, kontaktujte nás.

Outsourcing

Poskytujeme komplexní zajištění veškeré překladové a tlumočnické agendy jedné z největších a nejvýznamnějších jazykových škol v ČR.

Navázali jsme výjimečně úzkou spolupráci, v rámci níž poskytujeme zcela nadstandardní služby. V případě, že je nutné komunikovat přímo s třetí stranou, jednáme diskrétně a podle předem domluvených pravidel.

Díky tomuto partnerství, jehož součástí jsou on-line profesionální konzultace projektového managementu, řešíme veškerou agendu my a náš klient se může věnovat své hlavní činnosti.

Slevy na opakovaný text v praxi

BEDNAR FMT je jeden z nejinovativnějších výrobců zemědělských strojů, který vyvíjí a vyrábí stroje s vysokou přidanou hodnotou pro konečného uživatele. V roce 2013 jsme navázali úzkou spolupráci.

Sledujte spolu s námi vývoj zakázky č. 67531 v průběhu jen několika měsíců:

Celkový počet slov zakázky byl 13 241, ovšem díky překladové paměti jsme v den nacenění účtovali jen 11 410 slov.

Mezitím byly zadány další překlady v této jazykové kombinaci, čímž došlo k rozšíření překladové paměti. V důsledku toho bychom o čtyři měsíce později za stejnou zakázku účtovali 9 218 slov a o další tři měsíce později dokonce jen 8 834 slov!

Každý další přeložený dokument může takto výrazně snížit cenu jakéhokoli následujícího dokumentu v dané jazykové kombinaci i vám!

Překlady pro největší česko-slovenskou advokátní kancelář

Důvěru největší česko-slovenské advokátní kanceláře máme již od roku 2008.

Do konce roku 2015 jsme pro Havel, Holásek a Partners přeložili jen v kombinaci angličtina-čeština více než 2700 normostran soudních překladů a přes 8000 normostran prostých překladů bez soudního ověření.

Celkově se počet vyhotovených zakázek blíží dvěma tisícům ve více než 60 různých jazykových kombinacích.

Běžně zajišťujeme také překlady dlouhých textů v expresních termínech, abychom vyhověli náročným požadavkům klientů advokátní kanceláře.

Ve spolupráci k oboustranné spokojenosti pokračujeme dále.

Na hraně mezi překlady a kreativním psaním

McCANN je jednou z předních komunikačních agentur v ČR a od roku 2009 také naším spokojeným klientem, na což jsme náležitě hrdí.

Specifický obor vyžaduje z naší strany kreativní překlady a stylistické korektury, často v expresních termínech.

Vedle sloganů a jednotlivých vět překládáme také dlouhodobé kampaně a spolupráce s námi se opravdu vyplatí – díky překladové paměti si bez problému pamatujeme použité fráze i po letech a držíme stále shodnou terminologii.

Více referencí některých našich zákazníků zde