Případové studie

Překlad a lokalizace e-shopu do 5 jazyků s přímým využitím zdrojových souborů

Pro prodejce spodního prádla Trenýrkárna.cz jsme v průběhu posledních tří let lokalizovali web a e-shop v rozsahu více než 170 000 slov do chorvatštiny, maďarštiny, rumunštiny, slovenštiny a slovinštiny.

Součástí překladů byly i korektury rodilými mluvčími a samozřejmostí byla lokalizace telefonních čísel, adres a e-mailů dle požadavků zákazníka. Další úspěšně zvládnutou výzvou bylo dodržení požadované délky sms zpráv, do nichž se importovala různá výdejní místa e-shopu. V textech určených pro překlad nechyběly ani popisky produktů a meta data, která jsou pro promyšlenou obchodní strategii klíčová. Texty jsme překládali v exportovaných souborech ve formátech .xlsx, .docx a také přímo ve zdrojových souborech .html či .php. Ve stejných formátech byl poté odevzdán i překlad.

Po technické stránce bylo nezbytné, abychom zachovali strukturu exportovaných souborů – popisky produktů byly identifikovány číslem a stejné číslo muselo být přiděleno i přeloženým popiskům, aby se v e-shopu naimportovaly na správná místa. U zdrojových souborů se jednalo o větší množství dokumentů v mnoha složkách a podsložkách, jejichž hierarchie musela být při exportu přeložených textů zachována. 

Podrobnější informace k této zakázce naleznete v našem blogovém příspěvku.

Potřebujete-li pomoci s překlady webových stránek nebo e-shopu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme zde pro vás.

Technologie nás baví aneb překlad webu pomocí CMS konektoru

Pro velmi úspěšný český technologický start-up Memsource překládáme na pravidelné bázi aktualizace blogu a webu memsource.com z angličtiny do němčiny a také texty pro aplikaci Memsource, včetně webového rozhraní a mobilní aplikace, z angličtiny do čtrnácti evropských a asijských jazyků.

Zákazník pomocí automatizace vytváří vlastní překladatelské projekty, řídí si svoji překladovou paměť a glosář a tuto část překladatelského procesu má tedy plně pod kontrolou. Nám pak pouze přijde e-mailová notifikace s odkazem na projekt, který nám byl přiřazený k překladu. Naše systémy jsou propojeny a vzájemně komunikují.

Jedná se tedy o překlad s propojením překladatelského studia a redakčního systému, kde se tvoří obsah, pomocí tzv. CMS konektoru. Stačí pouze propojit redakční systém s naším překladatelským studiem a překladatelské služby máte k dispozici „na jedno kliknutí“. 

Podrobnější informace k této zakázce naleznete v našem blogovém příspěvku.

Potřebujete zajistit překlad webových stránek, a nevíte, jak na to? Dejte nám vědět, rádi vám poradíme.

Terminologický glosář – dodržení jednotné odborné terminologie podle evropské legislativy

V roce 2019 nás oslovila společnost Dibaq a.s. specializující se na výživu zvířat s otázkou, jak docílit toho, aby byla v překladech striktně dodržena odborná terminologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a nařízení Evropské komise. Tato společnost vyváží své výrobky mimo jiné do řady evropských zemí a pro jejich uvedení na zahraniční trhy musejí být překlady týkající se např. složení těchto výrobků v plném souladu s terminologií evropské legislativy.

Prodiskutovali jsme společně podrobnosti, vyslechli přesné požadavky a očekávání klienta a zhodnotili množství textů určených k překladu. Po vzájemné domluvě jsme z konkrétních evropských nařízení, která nám zákazník poskytl, vyextrahovali více než 1 000 odborných výrazů v jazykové kombinaci z češtiny do angličtiny.

Tyto výrazy jsme následně zapracovali do terminologického glosáře v našem CAT nástroji, načež se staly nedílnou součástí všech našich překladových projektů pro dotyčného klienta. Námi používané sofistikované technické řešení pro správu překladů a navazující systém managementu kvality nyní dokážou zajistit 100% jednotnost odborné terminologie v každém překladu pro tohoto zákazníka. A co víc: při překladech v expresním termínu jsou naši projektoví manažeři schopni efektivněji koordinovat práci překladatelů a korektorů a vyhovět vysokým požadavkům na kvalitu.

Díky tomuto komplexnímu řešení máme zase o jednoho spokojeného zákazníka více. Posílili jsme vzájemnou spolupráci a jako bonus získali jeho důvěru v kvalitu našich služeb, které si ceníme. Je pro nás závazkem a příslibem do budoucna.

Potřebujete i vy pomoci se zajištěním jednotné odborné terminologie v překladech? Napište nám nebo zavolejte. Rádi vám podáme pomocnou ruku a navrhneme optimální řešení. Další informace o terminologických glosářích naleznete též na našem blogu.

Překlad výroční zprávy – rok od roku vyšší úspora nákladů

Výroční zprávy představují v oboru překladatelství samostatnou kapitolu. Nejenže jsou takříkajíc „sezónním zbožím“ – poptávky po jejich překladu chodí zpravidla na přelomu zimy a jara – ale velká část jejich textu, jedná-li o dokument jednoho a téhož subjektu, zůstává v dalších letech buď zcela beze změny, nebo se mění jen minimálně.

Nebylo tedy překvapením, že stejně jako v předchozích dvou letech jsme i letos obdrželi od našeho klienta (významnou energetickou společnost) poptávku na překlad výroční zprávy. A i letos jsme díky použití CAT nástroje klientovi snížili náklady na překlad o desítky procent!

Pro lepší přehlednost uvádíme čísla za poslední tři roky:

Výroční zpráva za rok 2017: Celkem 99 110 slov. Účtováno 85 449 slov. Úspora 14 % za opakující se text.
Výroční zpráva za rok 2018: Celkem 101 435 slov. Účtováno 83 952 slov. Úspora 18 % za opakující se text.
Výroční zpráva za rok 2019: Celkem 100 107 slov. Účtováno 75 333 slov. Úspora 25 % za opakující se text.

Podrobnější informace k této zakázce naleznete v našem blogovém příspěvku.

Potřebujete i vy přeložit výroční zprávu? Vyžádejte si od nás cenovou kalkulaci a vydejte se společně s námi cestou finančních úspor díky dlouhodobé spolupráci.

Efektivní zpracování překladu 1000 stran v needitovatelném formátu

Oslovila nás významná právnická kancelář s poptávkou na překlad více než tisíce normostran ve 120 různých naskenovaných PDF dokumentech a termínem vyhotovení do 2 týdnů. Po důkladné telefonické konzultaci jsme tedy navrhli řešení, které zákazníkovi ušetřilo finanční náklady, a díky postupnému zasílání dokumentů jsme byli schopni dodržet časový rámec.

Pečlivou analýzou zaslaných dokumentů jsme zjistili, že jsou si mnohé texty velmi podobné. Všechny dokumenty jsme tedy prošli a rozdělili je do několika skupin, z nichž každá obsahovala konkrétní navzájem si podobné listiny (rámcové smlouvy, smlouvy o dílo, všeobecné obchodní podmínky, …). Aby bylo možné zajistit konzistenci a snížit cenu co nejvíce, bylo třeba dokumenty naformátovat do editovatelné podoby, což je služba, kterou v naprosté většině případů nabízíme již v ceně překladu, tedy pro klienta zdarma. Začali jsme tedy pracovat na formátování jednotlivých várek dokumentů postupně (dohromady to představovalo týden práce) a již následující den jsme mohli zadávat první várku s nejkratším termínem vyhotovení. Díky rozdělení dokumentů podle podobnosti terminologie jsme tak klientovi zajistili nejvyšší možné slevy na opakování a zkrátili čas na nezbytné minimum. Zároveň jsme eliminovali terminologické rozdíly, které by v překladu vznikly při rozdělení podobných dokumentů více překladatelům. Díky důmyslně navrženému procesu jsme dokázali překlady zadat pouze třem překladatelům, kteří kontinuálně a postupně pracovali na dokumentech, které si byly typově podobné. Tito překladatelé při překladu zároveň využívali postupně vytvářený terminologický glosář a překladovou paměť pro zajištění konzistence.

Takovou péči jsme připraveni věnovat i vašim překladům. Pokud tedy máte na překlad velké množství dokumentů se zdánlivě nesplnitelným termínem, kontaktujte nás, můžete být příjemně překvapeni 🙂

České překlady součástí celoevropského překladatelského maratonu

V červnu 2017 si významná nadnárodní společnost zadala u jazykových agentur po celé Evropě překlad popisu svých produktů z německého do českého jazyka. Objem textů byl tak obrovský, že zakázku nebylo možné vyhotovit v rámci jednoho překladatelského týmu, takže zadavatel projekt rozdělil mezi přední evropské jazykové agentury. České překlady zpracovaly velmi významnou část této zakázky a obdržely pozitivní zpětnou vazbu klienta. Navíc se nám podařilo zakázku zpracovat bez narušení standardního chodu kanceláře a žádný náš stávající klient nepocítil jakýkoli nedostatek kapacit na naší straně.

Klient měl pro tuto zakázku velice specifické instrukce, které bylo potřeba dodržovat. Vzhledem k typu textu (na sebe nenavazující části) byl tento překlad velmi vhodný pro rozdělení mezi více překladatelů, což bylo také vzhledem ke krátkému termínu nutné.

Rozsah naší části zakázky byl 422 000 slov (tj. asi 1 688 normostran) a termín vyhotovení 12 pracovních dní (resp. 18 dní vč. víkendů). Standardní termín takové zakázky by byl 169 pracovních dní. Na projektu pracovalo v jeden okamžik současně 26 překladatelů, 2 interní korektoři, 2 projektoví manageři a jeden vendor manager.

Úkolem vendor managera bylo sestavit a koordinovat překladatelský tým zejména s ohledem na běžný chod kanceláře, který nesměl být nijak narušen. Projektoví manageři zprostředkovávali komunikaci klienta s překladateli a kontrolovali dodržování přesného časového harmonogramu. Části hotových překladů pak distribuovali interním korektorům, kteří kontrolovali kvalitu překladu i dodržování složitých instrukcí klienta. Překlad byl kompletně vyhotoven v CAT nástroji Memsource, díky čemuž probíhaly překlady i korektury souběžně, překladatelé sdíleli společnou překladovou paměť a glosář a byli v reálném čase upozorňováni na případné nedodržování pokynů. V posledních dnech projektu se celý tým věnoval souhrnné kontrole všech překladů najednou (měla odhalit případné nekonzistence mezi jednotlivými částmi). Jakkoli tato kontrola u běžných překladů trvá řádově jednotky či desítky minut, v tomto případě trvala několik pracovních dní. Nezbývá než dodat, že se téměř s jistotou s těmito našimi překlady v běžném životě setkáte i vy 🙂

Tři dny namísto třiceti. Expresní překlad v našem podání.

Zadání: překlad 27 svazků (292 normostran) ve třech vyhotoveních, tedy celkem 81 svazků překladů (876 normostran).

Překlad byl poptán ve středu v poledne a objednán ve středu v podvečer. Po konzultaci s klientem bylo jako termín vyhotovení stanoveno následující pondělí v poledne. To znamená, že na vyhotovení jsme měli necelé 3 pracovní dny, přičemž standardní termín takové zakázky by vycházel na 30 pracovních dní.

Jak to probíhalo:

Středa 16:24 (objednávka překladu): formátování dodaných PDF souborů do editovatelné podoby (přes noc), výběr vhodných překladatelů a sestavení týmu;
Čtvrtek ráno: potvrzení překladatelského týmu, zadání naformátovaných textů k překladu, koordinace terminologie, vytvoření glosáře překladu pro zajištění jednotné terminologie;
Čtvrtek – neděle: překlad pod důslednou kontrolou projektového manažera a vybraného vedoucího překladatelského týmu, konzultace terminologie, sjednocování stylistiky;
Noc z neděle na pondělí: interní kontrola a finální sjednocení textů;
Pondělí ráno a dopoledne: třídění, tisk, svazování a skenování dokumentů (plně vytíženi jsou tři zaměstnanci, dvě tiskárny a dva skenery);
Pondělí 12:20: všech 81 svazků je vyzvednuto klientem.

Umíme zpracovávat expresní zakázky a výzev se nebojíme. Pokud máte zdánlivě nemožné zadání, kontaktujte nás.

Outsourcing

Poskytujeme komplexní zajištění veškeré překladové a tlumočnické agendy jedné z největších a nejvýznamnějších jazykových škol v ČR.

Navázali jsme výjimečně úzkou spolupráci, v rámci níž poskytujeme zcela nadstandardní služby. V případě, že je nutné komunikovat přímo s třetí stranou, jednáme diskrétně a podle předem domluvených pravidel.

Díky tomuto partnerství, jehož součástí jsou on-line profesionální konzultace projektového managementu, řešíme veškerou agendu my a náš klient se může věnovat své hlavní činnosti.

Slevy na opakovaný text v praxi

BEDNAR FMT je jeden z nejinovativnějších výrobců zemědělských strojů, který vyvíjí a vyrábí stroje s vysokou přidanou hodnotou pro konečného uživatele. V roce 2013 jsme navázali úzkou spolupráci.

Sledujte spolu s námi vývoj zakázky č. 67531 v průběhu jen několika měsíců:

Celkový počet slov zakázky byl 13 241, ovšem díky překladové paměti jsme v den nacenění účtovali jen 11 410 slov.

Mezitím byly zadány další překlady v této jazykové kombinaci, čímž došlo k rozšíření překladové paměti. V důsledku toho bychom o čtyři měsíce později za stejnou zakázku účtovali 9 218 slov a o další tři měsíce později dokonce jen 8 834 slov!

Každý další přeložený dokument může takto výrazně snížit cenu jakéhokoli následujícího dokumentu v dané jazykové kombinaci i vám!

Překlady pro největší česko-slovenskou advokátní kancelář

Důvěru největší česko-slovenské advokátní kanceláře máme již od roku 2008.

Do konce roku 2015 jsme pro Havel, Holásek a Partners přeložili jen v kombinaci angličtina-čeština více než 2700 normostran soudních překladů a přes 8000 normostran prostých překladů bez soudního ověření.

Celkově se počet vyhotovených zakázek blíží dvěma tisícům ve více než 60 různých jazykových kombinacích.

Běžně zajišťujeme také překlady dlouhých textů v expresních termínech, abychom vyhověli náročným požadavkům klientů advokátní kanceláře.

Ve spolupráci k oboustranné spokojenosti pokračujeme dále.

Na hraně mezi překlady a kreativním psaním

McCANN je jednou z předních komunikačních agentur v ČR a od roku 2009 také naším spokojeným klientem, na což jsme náležitě hrdí.

Specifický obor vyžaduje z naší strany kreativní překlady a stylistické korektury, často v expresních termínech.

Vedle sloganů a jednotlivých vět překládáme také dlouhodobé kampaně a spolupráce s námi se opravdu vyplatí – díky překladové paměti si bez problému pamatujeme použité fráze i po letech a držíme stále shodnou terminologii.

Více referencí některých našich zákazníků zde


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.