Technické překlady – jak na ně?

Když uslyšíte pojem „technický překlad“, určitě vás napadnou technické manuály, příručky a podobně. Technické překlady jsou ve své podstatě mnohem jednodušší než třeba překlady marketingových textů, neboť často obsahují velké množství opakování a jsou velmi vhodné pro strojový překlad. To je ale pouze první dojem!


Technické překlady představují svébytný druh textů. Na univerzitách se technická literatura v současnosti studuje jako samostatný předmět, jelikož techničtí překladatelé na sebe často berou roli jejich autorů. Musejí totiž velice dobře znát příslušnou terminologii a být vysoce kvalifikovaní v daném specializovaném odvětví. Proto je tak důležité obrátit se na profesionály.

Chci teď hned zjistit
cenu překladu.

Jak tedy překládat technickou dokumentaci?

Tón jednotlivých technických textů se může trochu lišit, a to v závislosti na tom, zda se překládá text pojednávající o vědeckém tématu, nebo dokument, který má být srozumitelný široké veřejnosti. Před samotným překladem byste se také měli zamyslet nad zdrojovým dokumentem. Chcete-li totiž dosáhnout kvalitního odborného překladu, potřebujete zároveň kvalitní a dobře srozumitelný zdrojový text.

 

Pokud odesíláte soubor k překladu, nezapomeňte přiložit co nejvíce referenčních materiálů. Překlad dokumentace stroje nebo výrobku, který neznáte, bývá zpravidla velmi obtížný, takže určitě pomůže, když uvidíte, jak vlastně funguje. Čím více kontextu, tím lépe!

 

Důrazně doporučujeme také vypracovat glosář. V technické dokumentaci lze mnoho výrazů přeložit různě. Pokud tedy překladateli sdělíte, jakou terminologii preferujete, napomůžete výsledné konzistenci textu.

Nezapomeňte také požádat o vyhotovení překladu s použitím CAT nástroje! Jak jsme již zmínili, v technické dokumentaci se velké množství textu často opakuje, tak proč platit za překlad stejného textu plnou cenu? Takový nástroj vám kromě finanční úspory zajistí i již zmiňovanou konzistenci textu.

 

Budete-li potřebovat jakoukoli pomoc s technickými překlady
do cizích jazyků nebo naopak do češtiny, víte, kde nás najdete!

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři