Překladová paměť a glosář

Překladová paměť

 • Překladová paměť je databáze originálních textů a jejich překladů.
 • Zakládáme a spravujeme ji automaticky a zdarma.
 • Zaručuje konzistenci překladů v čase i při využití různých překladatelů.
 • Zajišťuje efektivní využití dříve přeložených textů.
 • Přináší výrazné slevy na opakovaný text.
 • Umožňuje realizovat překlady v podstatně kratších termínech.

 

Terminologický glosář

 • Jedná se o doplněk k překladové paměti – zajišťuje jednotnou terminologii u všech překladů.
 • Zakládáme a spravujeme jej automaticky a zdarma.
 • Povoluje stanovit předepsané i zakázané způsoby překladu určitých pojmů.
 • Zaručuje ještě vyšší kvalitu při zachování nákladů.
 • Šetří čas.
 • Umožňuje zmapovat klíčovou interní terminologii (názvy produktů, pracovních pozic aj.).

Používání překladové paměti a glosáře vám zajistí:


 • Výrazné slevy na opakování textu – opakovaný text se překládá jen jednou.
 • Terminologii pod kontrolou – užívání preferovaných a zakázaných termínů po dohodě se zákazníkem.
 • Možnost realizace rozsáhlých expresních projektů – překladatelé sdílejí překladovou paměť a glosář v reálném čase.

Partneři