Nástroje pro kvalitní překlad

Rádi bychom vám dnes představili několik základních údajů o programech pro tzv. překlad pomocí počítače (z anglického computer aided nebo assisted translation, ve zkratce CAT).


Jejich základním jazykovým zdrojem je textová databáze celých vět. Kromě oborového členění obsahuje každá dvojice vět další informace, např. kódy jazyka, identifikaci autora, datum a čas vzniku, překládaný obor, zdrojový soubor a mnoho dalších informací. Dvojice vět se nazývá překladová jednotka (anglicky translation unit, TU). Celý soubor překladových jednotek je pak označován termínem překladová paměť (anglicky translation memory, TM).

 

Nástroje typu CAT porovnávají podobnost aktuálně překládaného zdrojového segmentu se všemi segmenty uloženými ve vybrané překladové paměti. Shoda je známkována procenty, např. věty „Pavel jede na kole“ a „Petr jede na kole“ se shodují ze 75%. Pokud je nalezen text, pro který je v překladové paměti nalezena shoda (většinou v rozmezí 75 – 100%), program překladatele na tuto shodu upozorní a nabídne mu text uložený v paměti jako nápovědu pro možný překlad nového zdrojového textu, který překladatel následně edituje.

 

Něco z historie

CAT nástroje se používaly už na konci 90. let minulého století, ale ve větším se začaly prosazovat až v prvním desetiletí století našeho. K jejich rozšíření přispěly hlavně nástroje Trados Workbench a Wordfast, které byly populární a oblíbené mezi uživateli hlavně proto, že se instalovaly jako doplněk do textového editoru Microsoft Word.

Výhody práce v textovém editoru MS Word však postupně převažovaly i logické nevýhody – například bylo takto možné překládat jen poměrně omezený počet formátů souborů – kromě wordovských dokument i například HTML, MS Excel nebo Powerpoint.

Čím dál tím víc se však společnosti zabývající se překladatelskými technologiemi obraceli k tvorbě vlastních editorů, obecně označovanými jako překladová studia. Asi největší úspěch na trhu na konci první dekády našeho staletí zaznamenal nástroj MemoQ od maďarské společnosti Kilgray. Jednalo se o desktopovou aplikaci s vlastním překladatelským editorem, který uživatelům nabízel skvělé funkce pro snadnější překlad a editaci textů. Kromě MemoQu v této době značně posilovala i jednička na trhu – Trados, který v roce 2005 převzala společnost SDL.

 

Po roce 2010 začal sílit trend přechodu nejrůznějších technologií z formy desktopových aplikací do aplikací webových a stejně tomu bylo i v překladatelství. Objevily se tři silné nástroje, které během několika málo následujících let získaly značný podíl na trhu – Memsource, Wordbee a XTM. Obě technologie mají svoje silnější i slabší stránky.

 

 

Zatímco desktopové aplikace vyžadují instalaci, pravidelné aktualizace a zajištění kompatibility mezi spolupracujícími články procesu, mezi jejich výhody patří možnost práce offline, větší robustnost a pro mnohé uživatele větší pocit soukromí. Webové aplikace se naopak pyšní snadnou dostupností z prohlížeče, kompatibilitu napříč platformami, odpadá potřeba aktualizací, avšak, zejména v začátcích svého vývoje, tyto nástroje zápasily s problémy v oblasti výkonnosti, stability a dostupnosti.

Chci teď hned zjistit cenu
překladu
 s použitím CAT nástroje.

V dnešní době je překládání s pomocí CAT nástrojů už poměrně standardní záležitostí a většina překladatelů a překladatelských agentur si už umí jen těžko představit svoji práci bez jejich pomoci.

 

CAT nástroje jsou ideálním pomocníkem především pro odborné technické překlady, pro lokalizaci softwaru, ale i pro překlady právnických textů (z důvodu častého opakování frází a výrazů). Některé CAT nástroje zároveň usnadňují práci na expresních zakázkách či zakázkách velkého rozsahu, u kterých je nutná spolupráce týmu překladatelů, konzultantů a korektorů.

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři