Nástroje pro kvalitní překlad

CAT nástroje


Rád bych dnes představil několik základních údajů o programech pro tzv. překlad pomocí počítače (z anglického computer aided nebo assisted translation, ve zkratce CAT). Jejich základním jazykovým zdrojem je textová databáze celých vět. Kromě oborového členění obsahuje každá dvojice vět další informace, např. kódy jazyka, identifikaci autora, datum a čas vzniku, překládaný obor, zdrojový soubor a mnoho dalších informací. Dvojice vět se nazývá překladová jednotka (anglicky translation unit, TU). Celý soubor překladových jednotek je pak označován termínem překladová pamět (anglicky translation memory, TM).

Nástroje typu CAT porovnávají podobnost překládaného zdrojového segmentu se všemi segmenty uloženými ve vybrané překladové paměti. Shoda je známkována procenty, např. věty „Pavel jede na kole“ a „Petr jede na kole“ se shodují ze 75%. Pokud je nalezen text, pro který je v překladové paměti nalezena shoda (většinou v rozmezí 75 – 100%), program překladatele na tuto shodu upozorní a nabídne mu text uložený v paměti jako možný překlad nového zdrojového textu, který překladatel následně edituje.

 

Něco z historie

Uživatelé dělí CAT nástroje podle editoru, ve kterém překlad provádějí. V tomto směru byl přelomovým nástroj Trados Workbench, s jehož pomocí uživatel překládá v textovém editoru Microsoft Word, jenž je součástí balíku kancelářských programů Microsoft Office. Program vkládá mezi zdrojový a přeložený text oddělovací značky a údaj o procentním hodnocení shody. Po přeložení celého dokumentu má soubor dvojnásobnou velikost a obsahuje texty ve dvou jazycích. Při kontrole je dokument následně „vyčištěn“ od značek, výsledkem je dokument v cílovém jazyce. Trados byl vyvinut již v polovině 80. let a samostatně existoval do roku 2005, kdy jeho vývoj a distribuci převzala firma SDL.

 

Wordfast

V roce 2000 vznikla CAT nástroji Trados konkurence v podobě programu Wordfast, který vytvořil překladatel a programátor Yves Champollion. Má většinu funkcí Tradosu, ale je menší objemem dat a cenově dostupnější. Program je zdarma pro univerzity a nevládní humanitární organizace, ostatní uživatelé za licenci platí.

Wordfast pracuje na PC i MAC počítačích, za jistých podmínek i v Linuxu. Používá překladovou paměť – textovou databázi ve formátu TXT. Výstupem překladu je soubor, který má stejné formátování jako překládaný dokument. V prostředí MS Wordu je možné překládat dokumenty také dalších aplikací MS Office, jako jsou Excel, PowerPoint nebo Access. Pomocí šablony PlusTools je možné připravit ke zpracování soubory ve formátech HTM a PDF, ovšem zde Wordfast značně zaostává za dalšími konkurenty, kteří se v poslední době prosazují na trhu služeb pro překladatelský sektor – např. Across, MemoQ, Transit.

Naše společnost používá CAT nástroje a z nich především Wordfast pro naprostou většinu svých překladů. Svým klientům tak může nabídnout zpracovanou překladovou paměť a glosáře.

 

CAT nástroje jsou ideálním pomocníkem především pro odborné technické překlady, pro lokalizaci softwaru, ale i pro překlady právnických textů (z důvodu častého opakování frází a výrazů). Některé CAT nástroje zároveň usnadňují práci na expresních zakázkách či zakázkách velkého rozsahu, u kterých je nutná spolupráce týmu překladatelů, konzultantů a korektorů.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

Comments are closed.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.