Apostila a superlegalizace

Pokud po vás úřad vyžaduje zajištění apostily či superlegalizace a vy nejenže nevíte, co to znamená, ale navíc se ztrácíte ve změti výňatků ze zákonů, vyhlášek, výjimek apod., zachovejte klid. Převedeme si všechny informace do srozumitelné řeči. Nejprve je vždy třeba zjistit, co vlastně potřebujete. Viz náš předchozí článek zde.

 

Na které doklady budete pravděpodobně potřebovat ověření v podobě apostily či superlegalizace?

  • osobní dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list, výpis z rejstříku trestů, osvědčení o občanství, doklad o rozvodu, potvrzení o pobytu, …)
  • firemní dokumenty (výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o daňovém domicilu, …)
  • dokumenty o vzdělání (vysvědčení, diplom, …)

 

Už všechno víme a máme zjištěné? Povězme si tedy, jaký je rozdíl mezi apostilou a superlegalizací:

Apostila

Apostilou se rozumí doložka, kterou uděluje buď Ministerstvo spravedlnosti, nebo Ministerstvo zahraničních věcí (podle typu dokumentu, který ověřujete). Tato doložka potvrzuje, že ověřený dokument je platný v zemi vydání. Je to logické, málokdo ví, jak má vypadat a jaké náležitosti má mít třeba lotyšský rodný list. Dané ministerstvo se za jeho pravost tedy zaručí apostilou.

Důležité je, že toto ověření můžete sehnat pouze v zemi, v níž byl dokument vydán. Takže pokud máte například bulharský rodný list, apostilu vám na něj udělí pouze bulharské ministerstvo. Jestliže se v Bulharsku nevyskytujete, nejrychlejší pravděpodobně bude zavolat na Velvyslanectví Bulharské republiky a domluvit se tam.

 

Superlegalizace

V některých případech (a v některých zemích) není apostila dostačující, a tak je k ní třeba zajistit ještě další dodatečné ověření, tzv. superlegalizaci.

Toto potvrzení získáte na ambasádě země, která po vás tento dokument požaduje.

Tedy pokud jste Čech nebo Češka a chcete mít svatbu třeba v Hondurasu, necháte si na svůj český rodný list vystavit apostilu na ministerstvu a následně navštívíte české velvyslanectví Hondurasu (které nemusí být v ČR, třeba právě Honduras má zastupitelský úřad pro ČR v Berlíně). Tato ambasáda prostřednictvím superlegalizace potvrdí, že vystavená apostila je v pořádku a dokument může být použit na území státu Honduras.

 

Proč ale někdo nepotřebujete ani tu apostilu, zatímco jinému apostila nestačí a požaduje ještě superlegalizaci?

Důvodem jsou mezinárodní dohody mezi jednotlivými státy. Některé země mají mezi sebou uzavřeny bilaterální smlouvy, díky nimž není nutné veřejné listiny (jako ty, uvedené na začátku tohoto článku) dále ověřovat. V takových případech často (ale ne nezbytně!) stačí pouze soudně ověřený překlad.

Jde například o Polsko, Francii, Rakousko, Maďarsko, Rusko, Itálii, Španělsko, Ukrajinu a mnoho dalších.

Jiné státy spolupracují na bázi Haagské úmluvy o apostile, zde pak často stačí pouze zajištění apostily výše uvedeným postupem. Kompletní výčet naleznete zde.

Třetí skupinou jsou pak státy, které žádnou z výše uvedených dohod podepsanou nemají, tyto tedy budou nejspíše vyžadovat i superlegalizaci.

 

Zásadní je ovšem počítat s tím, že podmínky vždy stanovuje instituce, pro kterou dokumenty zařizujete, nestačí tedy spoléhat se na to, do jaké kategorie daný stát patří, vždy se informujte u cílového subjektu, abyste si ušetřili následné komplikace. 

 

Autor: Michaela VorlováKomentáře

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.