Český překladač Cubbitt a jeho srovnání s Google Translate a DeepL

Český překladač Cubbitt (Lindat) je dílem odborníků z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří na jeho vývoji spolupracovali s vědci z Univerzity v Oxfordu.


Martin Popel, hlavní autor projektu, k překladači uvedl, že co se týče plynulosti, tak lidského překladatele tento software zatím nenahradí. Obsahová správnost jím vytvořených textů je prý však výborná.

 

Cubbitt je založený na neuronových sítích, tedy umělé inteligenci se schopností učit se. Umění překladu si natrénoval na 58 milionech párů českých a anglických vět. Kromě angličtiny je schopný překládat i do/z polštiny a francouzštiny. V obou směrech zvládne také češtinu, němčinu a ruštinu. Umí i hindštinu, i když pro tento jazyk používá jiný matematický model.

 

Jak si tedy Cubbitt vede ve srovnání s DeepL a Google Translate?

Na první pohled si všimneme zejména rozdílu v počtu jazyků. Zatímco Cubbitt jich v současné době zvládá i s češtinou pouhých 7 (z toho jeden jen v jednom směru), DeepL si poradí s 26 jazyky a Google Translate dokonce se 110. Pro praktické srovnání překladačů využijeme úryvky z našeho předchozího příspěvku.

 

Nejdříve tedy Smlouva o Evropské unii. České znění druhého odstavce třetího článku tohoto dokumentu je následující:Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.

Cubbitt: „Unie nabízí svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hraničních přechodů, při nichž je zajištěn volný pohyb osob ve spojení s příslušnými opatření týkající se kontrol na vnějších hranicích, azylu, přistěhovalectví a prevence a boj proti zločinu.“

GT: „Unie nabízí svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními, pokud jde o kontroly na vnějších hranicích, azyl, přistěhovalectví a předcházení trestné činnosti a boj proti ní.“

DeepL: „Unie nabízí svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se kontrol na vnějších hranicích, azylu, přistěhovalectví a předcházení trestné činnosti a boje proti ní.“

 

Abychom se nedrželi pouze angličtiny, otestujme Cubbit, DeepL a GT překladem francouzského originálu Malého prince.

Překlad Martina Sasáka: „Bylo mi šest let, když jsem jednou viděl nádherný obrázek v knize o pralese. Jmenovala se Příběhy ze života. Na obrázku by hroznýš, který polyká šelmu. Tohle je kopie kresby.

Cubbit: „Když mi bylo šest, jednou jsem viděla krásnou obrazem v knize o Panenském lese nazvané „Příběhy vegetace“. Představoval hada boa polykajícího Evropské unie. Tohle je kopie toho výkresu.“

DeepL: „Když mi bylo šest let, viděla jsem jednou v knize krásný obrázek o tom. Jednou jsem viděl krásný obrázek v knize o deštném pralese s názvem „Pravdivé příběhy“. Byl to obrázek hada hroznýše, který polyká hada. divoká šelma. Zde je kopie výkresu.

GT: „Když mi bylo šest, viděl jsem jednou nádheru obrázek v knize o Virgin Forest nazvané „Lived Stories“. Představoval hada hroznýše polykajícího a Divoká kočka. Zde je kopie výkresu.

 

S textem Smlouvy o Evropské unii si obstojně poradily všechny překladače, ale jak vidíme, Malý princ nedopadl zrovna nejlépe a je obtížné hodnotit, který překladač z tohoto klání vyšel jako vítěz. Ani v jednom případě si také nemůžeme být zcela jisti, jakou situaci tento překlad úryvku beletristického díla vlastně popisuje.

 

Rozhodně máme v plánu se zájmem sledovat, jak se český překladač bude dál vyvíjet.
Už teď ale můžeme říct, že v Cubbittu vidíme šikovného pomocníka například u čtení cizojazyčných novinových článků.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři