Český překladač Cubbitt: první seznámení…

Český překladač Cubbitt (Lindat) je dílem odborníků z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří na jeho vývoji spolupracovali s vědci z Univerzity v Oxfordu.


Martin Popel, hlavní autor projektu, k překladači uvedl, že co se týče plynulosti, tak lidského překladatele tento software zatím nenahradí. Obsahová správnost jím vytvořených textů je prý však výborná.

 

Cubbitt je založený na neuronových sítích, tedy umělé inteligenci se schopností učit se. Umění překladu si natrénoval na 58 milionech párů českých a anglických vět. Kromě angličtiny je schopný překládat i do/z polštiny a francouzštiny. V obou směrech zvládne také češtinu, němčinu a ruštinu. Umí i hindštinu, i když pro tento jazyk používá jiný matematický model.

 

Jste zvědaví, jak si Cubbitt poradí s tak rozdílnými texty, jako je Smlouva o Evropské unii, Harry Potter nebo Shakespearův Král Lear?

 

Začněme Smlouvou o Evropské unii. České znění druhého odstavce třetího článku tohoto dokumentu je následující: „Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.

Zde máme verzi od Cubbitu: „Unie nabízí svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hraničních přechodů, při nichž je zajištěn volný pohyb osob ve spojení s příslušnými opatření týkající se kontrol na vnějších hranicích, azylu, přistěhovalectví a prevence a boj proti zločinu.“

 

Oficiální překlad Pavla Medka knihy Harry Potter a tajemná komnata: „Nebylo to poprvé, co se v domě číslo čtyři v Zobí ulici při snídani strhla hádka. Pana Vernona Dursleyho totiž ještě před svítáním probudily halasné, houkavé zvuky z pokoje jeho synovce Harryho. „Tenhle týden je to už potřetí!“ hřímal přes stůl. „Jestli té sově nedokážeš poručit, musí z domu!

Cubbit: „Nebylo to poprvé, co se při snídani v čísle čtyři, Zobí ulici, strhla hádka. Pana Vernona Dursleyho vzbudil v časných ranních hodinách hlasitý, houkavý zvuk z pokoje jeho synovce Harryho. – Tenhle týden už potřetí! zařval přes stůl. Když sovu neovládneš, bude muset pryč.

 

Král Lear v překladu Jiřího Josky: „Svým rodem nestojím níž nežli ty. Stojím-li výš, tím ukřivdils mi víc. Jsem Edgard, Edmunde, syn tvého otce.“

Cubbit: „Nemám méně krve než ty, Edmunde; čím více, tím více jsi mi ukřivdil. Mé jméno je Edgar a syn tvého otce.

 

Na výše uvedených ukázkách vidíme, že Cubbit může skvěle posloužit, pokud chceme zjistit věcný obsah třeba i lehce právního textu. Taktéž můžeme říct, že pokud nám jde čistě o smysl vět, obstál i u jednodušší beletrie, tedy Harryho Pottera. O literární kvalitě překladu zatím moc mluvit nemůžeme. Jak ale uvedl jeden z tvůrců překladače pro UK fórum, u beletristického typu překladu lze horší výsledky očekávat, software neumí vystihnout náladu ani ducha literárních děl.

 

Rozhodně máme v plánu se zájmem sledovat, jak se český překladač bude dál vyvíjet.
Už teď ale můžeme říct, že v Cubbittu vidíme šikovného pomocníka například
pro čtení cizojazyčných novinových článků.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři