Svatba v zahraničí: počítejte s tříměsíční přípravou

Jste Češi a čeká vás svatba v zahraničí?
Věříme, že to pro vás bude nádherný a nezapomenutelný zážitek a rádi bychom s vámi sdíleli informace, které vám usnadní formality. Poradíme vám, kdy budete potřebovat překlad svatebních dokumentů i na co si máte dát v souvislosti se svatbou v zahraničí pozor.

Mimochodem věděli jste, že úřady i svatební agentury doporučují začít vše řešit čtvrt roku dopředu?


Svatba v zahraničí může být symbolická bez formalit, církevní nebo civilní, a právě na poslední jmenovanou, civilní svatbu, se zaměříme. Uzavření manželství před příslušným zahraničním  úřadem má totiž vždy určitá pravidla. Obecně platí, že při uzavření manželství v zahraničí byste se měli řídit pokyny příslušných místních úřadů, od kterých získáte přesné informace, jaké doklady od vás bude právní řád dané země vyžadovat. Přesné, a především aktuální informace vám sdělí také Ministerstvo zahraničních věcí nebo svatební agentury, které se specializují na svatby v zahraničí.

 

Jaké dokumenty s sebou snoubenci nejčastěji potřebují?

 

 • Doklad totožnosti, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz (OP). Zpravidla se dokládá čitelná fotokopie vašeho pasu (dvoustrana s fotografií), nebo OP (oboustranná kopie). Není potřeba je mít přeložené.

 

 • Duplikát rodného listu. Ten vám za stokorunový správní poplatek vydá matriční úřad v místě, kde jste se narodili. Máte-li matriku daleko, lze vše předjednat telefonicky, zaplatit poplatek převodem a nechat si poslat duplikát poštou. Pozor, u tohoto dokumentu je potřeba úřední překlad!

 

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. O jeho vydání žádáte osobně na matričním úřadě v místě svého trvalého bydliště. Vystavit ho lze pouze na žádost jednoho ze snoubenců nebo zmocněnce. Má-li být vysvědčení použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření (apostilu) vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne vydání.

 

 • Notářsky ověřený opis rozsudku o rozvodu předchozího manželství, jste-li rozvedeni. Ověřený opis (kopie) musí mít podpis notáře nebo osoby k vydání zmocněné, jejíž signatura je evidovaná na Ministerstvu spravedlnosti pro účely vydání apostily. Pokud má rozsudek o rozvodu více stran, doporučujeme si na příslušném okresním soudu vyžádat krátké potvrzení o rozvodu. Existuje na to tiskopis EU. Musíte se osobně dostavit na podatelnu a sdělit, že potřebujete formulář s potvrzením rozvodu pro účely svatby v zahraničí. Tento úkon je zpoplatněn kolkem v ceně 300 Kč. Soud vám tiskopis zašle do 30 dnů. Ten je potřeba úředně přeložit. Ženy, které předešlým sňatkem získaly jiné příjmení, mohou být navíc požádány o předložení oddacího listu. Jeho notářsky ověřenou kopii si tedy taky musíte nechat nechat úředně přeložit.

 

 • Notářsky ověřená kopie úmrtního listu zesnulého manžela/manželky, jste-li ovdovělí. I u tohoto dokumentu platí, že je potřeba vyhotovit jeho úřední překlad. A platí také to, že pro vás překlad svatebních dokumentů rádi zajistíme.

 

Svatební obřad: co tlumočník, svědci a další? 

Popojedeme, respektive možná spíš přeletíme k dalšímu tématu, a tím je samotný svatební obřad. Pokud vládnete řečí, v níž bude obřad probíhat, nemusíte tlumočení svatby v zahraničí řešit. Co je ovšem důležité mít na paměti, je, že jako snoubenci musíte vždy rozumět tomu, co vám oddávající při obřadu sděluje.

V opačném případě vám váš svatební koordinátor na vaši žádost zajistí tlumočení svatby v zahraničí. Váš tlumočník ovšem musí mít od místního úřadu povolení pro tlumočení svateb. 

A co svědci? Nemáte-li s sebou dva svědky, svatební agentura vám je zpravidla zajistí z řad managementu hotelu. Vaším úkolem je poznačit si jejich jména, data narození a bydliště. To vše totiž bude uvedeno v českém oddacím listu. Myslete na to, ať vás později nic nepřekvapí…

 

Přeložený oddací list zanesete na matriku

Vaše svatba v zahraničí proběhla. Svatební den byl zalitý sluncem, vyměnili jste si snubní prsteny, zaznělo dvakrát ano, jste svoji… Užíváte si první okamžiky manželského života, nicméně… na úřadech na vás po návratu čeká ještě několik povinností.

 

Po obřadu nebo do několika dní obdržíte oddací list. Je potřeba ho opatřit apostilou. Tu vám zajistí svatební agentura či svatební koordinátor. V některých zemích trvá legalizace déle a přijde vám domů poštou. Oddací list poté necháte přeložit soudním překladatelem do češtiny. Jak už víte, překlad svatebních dokumentů si můžete nechat vyhotovit přímo u nás

 

 

S přeloženým a ověřeným oddacím listem se pak osobně dostavíte na matriku v místě bydliště. Úředník s vámi vyplní žádost o český oddací list a odešle ji na Zvláštní matriku do Brna. Zde úředníkovi oznámíte, kde a kdy se svatba konala a údaje svědků (jména, příjmení, data narození… zbytek si stáhnou z registru, pokud se jedná o občany ČR). Na základě této žádosti vám Zvláštní matrika v Brně doručí český oddací list. Doba dodání bývá 30–60 dnů.

Možná vás překvapí, že při podání žádosti na Zvláštní matriku se neodstřihuje roh občanského průkazu. Platnost OP je 45 dnů a platnost pasu 90 dnů. Matrika zneplatňuje vaše doklady v registru v den, kdy vaše žádost přijde na řadu, nicméně vy nevíte, kdy to je. Z toho důvodu doporučujeme pečlivě plánovat další zahraniční (svatební) cestu i koupi letenky, jednak kvůli změně příjmení a také kvůli cestovnímu dokladu. U nízkonákladových leteckých společností zpravidla změna příjmení za poplatek nebývá možná.

 

Kde je potřeba změna příjmení:

 • cestovní pas a občanský průkaz,
 • řidičský průkaz,
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • zbrojní průkaz,
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
 • pošta, banka, pojišťovna, mobilní operátor, dodavatelé služeb a energií.

 

Kde změna příjmení proběhne automaticky:

 • správa sociálního zabezpečení,
 • finanční úřad,
 • živnostenský úřad,
 • katastr nemovitostí,
 • další úřady napojené na centrální registr.

 

 

Long (wedding) story short

Než se pustíte do vlastního plánování, krátce jsme pro vás sepsali časový harmonogram modelové svatby v zahraničí:

Váš sňatek proběhl v lednu a vy jste se na konci ledna vrátili do ČR. Čekáte na oddací list, ten přichází v únoru. Necháváte ho soudně přeložit do češtiny a odevzdáváte ho na matrice. Český oddací list tedy obdržíte v březnu, spíše v dubnu a teprve pak si můžete vyřídit doklady s novým jménem. Doporučujeme vám přibližně měsíc po jeho podání na Zvláštní matriku začít s online rezervací na úřadě pro vyřízení občanky a pasu. Jinak připočítejte další týdny, než bude volno. To ovšem neplatí, pokud si v úřední dny vystojíte frontu… V cílové rovince se pak ujistěte, že jste na žádný doklad nezapomněli, a už si jen užívejte novou životní etapu.

 

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři