Apostila/superlegalizace – co to je? A potřebuji to?

Apostila (pro určitou skupinu států) či superlegalizace (pro jinou skupinu států) je doložka, která se připojuje k úředním listinám (např. rodným či oddacím listům, výpisům z rejstříků, vysvědčením, diplomům, potvrzením apod.). Zaručuje, že daný dokument je platný a že jej vydala příslušná instituce v daném státě.

Apostilu vystavuje vždy stát, který listinu vydal (příp. jeho zastupitelský úřad). Pokud tedy máte např. rumunský rodný list a potřebujete ho opatřit apostilou, získáte ji jen od příslušného orgánu v Rumunsku nebo na rumunském velvyslanectví, popř. konzulátu v zahraničí. Apostilu ověřující pravost českého dokumentu vám vystaví, podle jeho typu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

U českých dokumentů, které plánujete použít v zahraničí, však může nastat potřeba zajistit apostilu či superlegalizaci nejen k dokumentu, ale také k samotnému soudnímu překladu. Je velmi vhodné si toto prověřit v předstihu a informovat nás o tom již při poptávce. Soudní překlad, který se bude ještě dodatečně apostilovat či superlegalizovat, musí mít jisté náležitosti, které mají vliv jak na cenu, tak i na termín vyhotovení překladu.


Partneři