Úřední překlad

Úřední překlad (nebo-li soudní překlad) je překlad vyhotovený soudem jmenovaným překladatelem, který stvrzuje, že překlad věrně odpovídá zdrojovému dokumentu. Výtisk takového překladu je neoddělitelně spojený se zdrojovým dokumentem a k obojímu je připojena překladatelská doložka opatřená podpisem a kulatým razítkem soudního překladatele.


Čím se vlastně liší od jakéhokoliv jiného překladu?

Soudní překlad (na rozdíl od běžného) se nejčastěji svazuje s originálem dokumentu obsahujícím podpis a razítko. Lze jej samozřejmě svázat i s prostou kopií dokumentu, ovšem je třeba zvážit a prověřit, zda adresát překladu (cílová instituce) takový překlad akceptuje, či nikoli.

 

Každý stát má vlastní zákon o soudních tlumočnících a překladatelích a ten se může lišit od toho našeho. Pokud obdržíte požadavek na překlad ze zahraničí, je dobré s tím počítat a ujistit se, že požadovaná forma překladu odpovídá požadavkům české legislativy.

V některých zemích mohou například soudní ověření překladu provádět i vybrané jazykové agentury – právnické osoby, svým vlastním jménem. V České republice toto možné není – na soudním překladu vždy naleznete podpis a razítko soudního překladatele – fyzické osoby. V některých zemích je běžnou součástí překladatelské doložky i notářem ověřený podpis tlumočníka. Ani toto u nás neplatí. 

Chci teď hned zjistit cenu
soudního překladu.

Při zjišťování informací týkajících se soudních překladů si určitě záhy všimnete, že soudní překlad se často označuje různými pojmy – ověřený, certifikovaný, úřední či dokonce notářský (přestože notář se na jeho vyhotovení nijak nepodílí). Nenechte se zmást, jsou to synonyma označující totéž. Soudní překlad, který si u nás objednáte, vám vždy vyhotoví některý z našich soudních tlumočníků.

 

Dokument, jehož soudní překlad můžete potřebovat, vyžaduje často nějakou formu ověření pravosti týkající se většinou osoby, která daný dokument vystavila, její funkce a podpisu. Takto může být dokument ověřen apostilací, superlegalizací či notářským ověřením.

Mějte na paměti, že takové ověření musí být rovněž přeloženo. Je tedy nutné si všechny tyto náležitosti zajistit ještě předtím, než u nás dokument zadáte k překladu.

 

Pokud vás tlačí čas a nejste si jisti, jak dlouho bude soudní překlad vašeho dokumentu trvat, obraťte se telefonicky na některou z našich poboček nebo nám napište e-mail. V pracovní době, tedy ve všední dny od 8 do 18 hodin, na váš e-mail odpovíme do hodiny.

 

Ověření soudního překladatele

Ve výjimečných případech se můžete rovněž setkat s požadavkem na ověření osoby soudního překladatele. Tím je myšleno potvrzení soudu, že předmětný překladatel je veden v rejstříku soudních překladatelů daného soudu. Všechny naše soudní překlady samozřejmě vyhotovují pouze oficiálně jmenovaní soudní překladatelé a překlady jsou opatřeny všemi náležitostmi.

Může se vám ovšem stát, že některé úřady, zejména zahraniční, po vás toto potvrzení budou vyžadovat. V takovém případě se musíte obrátit na soud, který překladatele jmenoval. Tento soud je uveden v textu překladatelské doložky, která je k překladu připojena.

Pokud bydlíte v Praze, ale tlumočník, který váš překlad vypracoval, je zapsaný třeba u Krajského soudu v Ostravě, nevěšte hlavu. V takovém případě můžete pro účely takového ověření využít služeb Krajského soudu v Praze, který ověřuje všechny soudní překladatele zapsané v rejstřících v České republice.

 

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně soudního překladu,
neváhejte se na nás obrátit.
Rádi vám poradíme.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři