FAQ - Soudní překlady

Kategorie

Soudní překlad, často označovaný také jako „ověřený“, „certifikovaný“, „notářský“ či „s kulatým razítkem“, je překlad vyhotovený překladatelem jmenovaným soudem nebo Ministerstvem vnitra.

Tyto překlady se nejčastěji používají při jakémkoliv jednání se státní institucí (matriky, soudy, úřady, konzuláty, …), ale v mnoha případech je vyžadují
i nestátní subjekty.

Soudní překlad se vždy svazuje s původní listinou (nebo jejím notářským opisem/kopií) a doložkou soudního překladatele opatřenou jeho podpisem
a kulatým razítkem.

Soudní překladatel je povinen předlohu pevně svázat s překladem.
Pokud si chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechejte si z něj vyhotovit ověřený opis (kopii) a ten nám dodejte k překladu.

Zda je nutné váš dokument apostilovat, vám sdělí instituce,
pro kterou je soudní překlad určen.

Pokud apostilu potřebujete, opatřete jí svůj dokument ještě před překladem, protože i ji bude nutné přeložit.

Ano, to můžeme.

Od roku 2021 lze oficiálně zajišťovat soudní překlady elektronicky. Obdržíte od nás PDF s překladem, elektronickým podpisem soudního překladatele a překladatelskou doložkou. Tato forma soudního překladu je ideální, pokud jej plánujete zasílat e-mailem nebo datovou schránkou. Zároveň má stejnou váhu jako fyzická kopie soudního překladu. I přesto však doporučujeme nejprve se dotázat u příjemce, zda lze překlad v této podobě dodat. Někteří příjemci mohou vyžadovat překlad svázaný
s originálním dokumentem.

Možnost elektronického soudního překladu zatím nemá každý soudní překladatel. Proto je potřeba tento požadavek sdělit před realizací překladu a my vybere překladatele, který tuto možnost má.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.