FAQ - Soudní překlady

Kategorie

Soudní překlad, často označovaný také jako „ověřený“, „certifikovaný“, „notářský“ či „s kulatým razítkem“, je překlad vyhotovený překladatelem jmenovaným soudem nebo Ministerstvem vnitra.

Tyto překlady nacházejí nejčastější využití při jednání se státními institucemi (matriky, soudy, úřady, konzuláty, …), ale v mnoha případech je vyžadují i nestátní subjekty.

Soudní překlad se vždy svazuje s původní listinou (nebo jejím notářským opisem) a opatřuje se doložkou soudního překladatele s jeho podpisem a kulatým razítkem.

Soudní překladatel je povinen předlohu pevně svázat s překladem.
Pokud si chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechejte si z něj vyhotovit ověřený opis (kopii) a ten nám dodejte k překladu.

Ano, to můžeme.

Od roku 2021 lze soudní překlady vyhotovovat elektronicky. Elektronický soudní překlad není nic jiného než soubor ve formátu PDF obsahující originální dokument, jeho překlad a překladatelskou doložku s elektronickým podpisem soudního překladatele a časovým razítkem. Tento způsob vyhotovení soudního překladu je ideální, pokud překlad plánujete zasílat e-mailem nebo datovou schránkou. Má stejnou platnost jako soudní překlad v tištěné podobě, nicméně doporučujeme nejprve se dotázat u příjemce, zda překlad v této podobě akceptuje. Některé instituce mohou vyžadovat překlad svázaný s originálním dokumentem ve formě výtisku.

Ne všichni naši kolegové elektronický soudní překlad vyhotovují, pokud o něj máte zájem, sdělte nám to, prosím, hned při objednávání překladu, abychom mohli vybrat pro vaši zakázku vhodného překladatele.

Zda je nutné váš dokument apostilovat, vám sdělí instituce, pro kterou je soudní překlad určen.
Pokud apostilu potřebujete, opatřete jí svůj dokument ještě před překladem, protože i ji bude nutné přeložit.

Apostila (pro určitou skupinu států) či superlegalizace (pro jinou skupinu států) je doložka, která se připojuje k úředním listinám (např. rodným či oddacím listům, výpisům z rejstříků, vysvědčením, diplomům, potvrzením apod.). Zaručuje, že daný dokument je platný a že jej vydala příslušná instituce v daném státě.

Apostilu vystavuje vždy stát, který listinu vydal (příp. jeho zastupitelský úřad). Pokud tedy máte např. rumunský rodný list a potřebujete ho opatřit apostilou, získáte ji jen od příslušného orgánu v Rumunsku nebo na rumunském velvyslanectví, popř. konzulátu v zahraničí. Apostilu ověřující pravost českého dokumentu vám vystaví, podle jeho typu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

U českých dokumentů, které plánujete použít v zahraničí, však může nastat potřeba zajistit apostilu či superlegalizaci nejen k dokumentu, ale také k samotnému soudnímu překladu. Je velmi vhodné si toto prověřit v předstihu a informovat nás o tom již při poptávce. Soudní překlad, který se bude ještě dodatečně apostilovat či superlegalizovat, musí mít jisté náležitosti, které mají vliv jak na cenu, tak i na termín vyhotovení překladu.


Partneři