FAQ - Tlumočení

Kategorie

Na rozdíl od konsekutivního (následného) tlumočení je simultánní tlumočením souběžným – tlumočení probíhá souběžně s projevem řečníka, který hovoří plynule.

Simultánní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že nebudou při svém projevu dělat pauzy. Typické je pro konference a souběžné tlumočení do více jazyků. Zpravidla je pro něj nezbytné zajistit tlumočnickou techniku.

Simultánní překlad probíhá v reálném čase, přičemž tlumočník se musí podřídit tempu řečníkova projevu. Jde o mimořádně náročnou disciplínu, proto tlumočníci pracují ve dvojicích a střídají se asi po 20 minutách.

Na rozdíl od simultánního (souběžného) tlumočení je konsekutivní tlumočením následným – řečník pronese určitý úsek projevu, odmlčí se a tlumočník během této pauzy příslušnou část přetlumočí.

Konsekutivní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že budou moci/ochotni dělat při svém projevu pauzy. Typicky tedy při některých obchodních jednáních, prezentacích, projevech atd.

Soudní tlumočení je vyžadováno při některých úředních úkonech, zpravidla pokud je jejich účastníkem osoba, která neovládá jazyk, v němž se daný úkon provádí.

Vyžaduje se např. při svatebních obřadech s cizinci, soudních řízeních, policejních vyšetřováních, ale i při valných hromadách obchodních společností.

Zajistit ho smí jen soudem jmenovaný soudní tlumočník.

Jedná se o různá speciální audio zařízení, která se používají při simultánním tlumočení, od sluchátek a mikrofonů až po velké zvukotěsné kabiny.

Tlumočnickou techniku zajišťujeme, protože tlumočnické služby poskytujeme na klíč, včetně projektového managementu.


Partneři