FAQ - Překlady

Kategorie

Obvykle nabízíme dva termíny vyhotovení překladu – standardní a expresní.

Standardní termín činí zpravidla 3 pracovní dny (u rozsáhlých textů déle).

Expresní termín zahrnuje překlady do několika málo hodin (po předchozí domluvě), do druhého pracovního dne nebo do dvou pracovních dní atd. U expresních překladů je třeba počítat s příplatkem, více zde.

Soubory nám můžete dodat v jakémkoli formátu.

Zvládneme všechny běžné formáty souborů – MS Office, Open Office, Google Docs i HTML a také formáty profesionálních grafických aplikací – Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další.

Upřednostňujeme editovatelné verze dokumentů. Máte-li jen PDF, poradíme si i s tímto.

 Existují dvě možnosti, jak toho docílit.

 • Pošlete nám dokument v původním formátu (MS Word, PowerPoint, soubor z grafického programu aj.). Pokud se vám zdrojový dokument, z něhož bylo PDF vytvořeno, podaří zajistit, bude to pro překlad jedině plus. Celý proces bude rychlejší a budete moci lépe využít možností slev na opakování textu.

 • Upozorněte nás v objednávce, že si přejete identickou grafickou úpravu. Převod jednoduchých textů z .pdf do .docx provádíme zpravidla zdarma. U dlouhých a graficky náročných dokumentů vám dopředu sdělíme, zda se grafické práce promítnou do ceny.

Ano, jakékoli doplňkové referenční materiály vítáme.

Může jít o předchozí překlady spolu s jejich originály, ze kterých vytvoříme referenční překladovou paměť, existující firemní glosář nebo třeba kontakt na osobu, s níž je možné konzultovat terminologii.

Každý klient si tak může sám ověřit, kolik má daný text slov, konečnou cenu překladu zná již při zadání a účtovaný rozsah je přesný a nezaokrouhlený. 
Více se tomuto tématu věnujeme v našem blogovém článku.

Fyzické osoby

Pokud překlad objednáváte jako soukromá osoba (nikoliv jménem firmy), budeme od vás vyžadovat platbu předem. Tu lze provést některým z následujících způsobů:

 

 • Platební kartou online prostřednictvím platební brány

Tento způsob platby preferujeme, jelikož je převod okamžitý. Nemusíme tak na nic čekat a můžeme se ihned pustit do překládání. Jakmile odsouhlasíte cenovou nabídku, zašleme vám odkaz na platební bránu. Po provedení platby obdrží obě strany e-mail s potvrzením o úspěšné transakci.

 • Bankovním převodem

Jestliže nemůžete zaplatit za překlad online, zašleme vám fakturu k provedení bankovního převodu. Nezapomeňte k platbě uvést variabilní symbol z faktury, pomůže nám platbu správně identifikovat. Jakmile obdržíme potvrzení o provedení bankovního převodu, začneme na vašem překladu pracovat.

 • Platební kartou na pobočce v Praze

Tuto možnost lze využít při osobním objednání překladu na naší pobočce v Praze. Na našich ostatních pobočkách lze využít pouze předchozí varianty.

Upřednostňujeme bezkontaktní platbu. Platba v hotovosti je možná při osobním objednání překladu na pobočkách v Praze a Olomouci. Na ostatních pobočkách je možné platit platební bránou nebo bankovním převodem.

 

Firmy

Pokud překlad objednáváte na firmu (IČ), standardně vám po vyhotovení překladu vystavíme fakturu se 14denní splatností. Překlad lze však zaplatit i všemi způsoby, které nabízíme fyzickým osobám (jsou uvedené výše). Ve výjimečných případech od vás můžeme požadovat také uhrazení zálohy. O tom bychom vás však informovali předtím, než začneme překládat.

Ano, tzv. interní kontrola probíhá standardně u všech zakázek a je již zahrnuta v ceně.

Kontrola je zaměřena na pravopis, překlepy, správnost čísel, formátování textu a jednotnost terminologie vůči glosáři apod.

Další řada kontrolních kroků probíhá v rámci procesu zajištění kvality na našem překladovém serveru.

QA (z anglického Quality Assurance) je sada kontrol přesnosti překladu.
Nástroj, ve kterém překládáme, je schopný porovnat překlad s originálem a odhalit případný nesoulad například v těchto dílčích aspektech:

 

 • Formátování textu – originál je napsaný tučně, překlad ne.
 • Čísla – originál obsahuje číslovku 2, v překladu chybí.
 • Terminologie – glosář říká, že smlouva se má přeložit jako „contract“, ale tento termín v překladu chybí.
 • Rozsah textu – překlad nemá být delší než 50 znaků, ale ve skutečnosti delší je.
 • Konzistence – stejný originál je přeložený dvěma různými způsoby.
 • Pravopis – jsou označeny možné chyby.

 

Těchto kontrol je celkem asi 40.
Nemusí se přitom nutně jednat o chyby, nástroj překladatele pouze upozorní na místa, která považuje za problematická, a je pak na překladateli, aby varování prošel, vyhodnotil a provedl úpravy tam, kde je to nutné.

Ano, jsme držiteli prestižního mezinárodního certifikátu kvality ISO 17100:2015 a certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001:2015, které vám garantují vysokou úroveň našich překladatelských služeb i bezpečnost vašich dat.

Webové stránky mohou být postavené na mnoha různých řešeních na míru nebo hotových řešeních jako je WordPress, Shoptet, Drupal atd. Proto je překlad webových stránek poměrně složitá disciplína, se kterou však máme mnohaleté zkušenosti a rádi vám nabídneme pomocnou ruku. Abychom byli schopni překlad webu nacenit, budeme od vás potřebovat buď zdrojová data nebo přístup do administrace.

Pouhý odkaz na webové stránky nám nestačí. S tím, jak budeme postupovat u vaší konkrétní stránky, vám ochotně poradí náš zkušený projektový tým, proto jej neváhejte kontaktovat.

Nejlepší způsob, jak získat přesnou cenovou kalkulaci překladu webových stránek, je poskytnout nám zdrojová data. Jejich export zvládne zajistit správce webu. Může se jednat o zdrojový kód, databázi či jiný formát (HTML, XML, XLIFF, PO, MD, JSON, YML a mnoho dalších). Náš sofistikovaný překladatelský software umí v poskytnutých souborech rozeznat texty, které jsou určeny k překladu, a odfiltrovat je od zdrojového kódu, a to jak pro překlad, tak pro cenovou nabídku.

Ve většině případů nelze k nacenění použít pouze URL adresu webu a je potřeba vaše součinnost s naším projektovým manažerem. Nemějte strach, celým procesem vás provedeme a vše vám pečlivě vysvětlíme.

Ano! Na tyto systémy se umíme napojit a data pro překlad si do našeho překladatelského prostředí sami exportovat.

Výhodou tohoto řešení je, že lokalizovanou verzi vašich webových stránek budete mít k dispozici ihned po dokončení překladu, bez nutnosti přeložené texty někam kopírovat nebo nahrávat.

Funkce OCR (automatické rozpoznávání textu) umožňuje převést obsah dokumentu z PDF do Wordu.  Automaticky převedený text vypadá na první pohled vizuálně atraktivně, jako podklad pro profesionální překlad je ovšem nevyhovující, většinou totiž obsahuje uzavřené nebo oddělené bloky textů, rozpojené věty, chybně převedené znaky a celý text se při dalších úpravách „rozsype“.

Pokud je to váš případ, PDF dokument nám raději rovnou pošlete. Rádi jej pro vás do Wordu kvalitně naformátujeme a efektivně (s možností slev na opakovaný text) přeložíme.

I s tím si poradíme. Vynasnažíme se, aby se vzhled přeložených dokumentů co nejpřesněji podobal originálu. Přesto však konečná grafika nemusí 100procentně odpovídat původnímu dokumentu.


Partneři