FAQ - Překlady

Kategorie

a) Pokud překlad objednáváte jako soukromá osoba (nikoliv jménem firmy), budeme od vás vyžadovat platbu předem. Tu lze provést některým z následujících způsobů:

  • Platební kartou online prostřednictvím platební brány

Tento způsob platby preferujeme, jelikož převod je okamžitý. Nemusíme tak na nic čekat a můžeme ihned zahájit práce na vašem překladu.

Jakmile potvrdíte cenovou nabídku, zašleme vám odkaz na platební bránu. Po provedení platby obdrží obě strany e-mail s potvrzením o úspěšné transakci.

  • Bankovním převodem

Jestliže nemůžete překlad zaplatit online, zašleme vám fakturu k provedení bankovního převodu. Je velice důležité nezapomenout k platbě přidat variabilní symbol uvedený na faktuře, jinak hrozí, že platba nebude správně identifikována a mohl by se tím prodloužit termín dodání překladu.

U bankovních převodů bohužel nelze překlad zahájit ihned, musíme vyčkat, až bude platba připsána na náš účet, obvykle do druhého pracovního dne.

  • Platební kartou na pobočce v Praze

Tato možnost je využívána zejména při osobním objednání překladu. Na jiných pobočkách bohužel platit platební kartou nelze.

Tato možnost je využívána zejména při osobním objednání překladu. Na jiných pobočkách bohužel platit platební kartou nelze.

b) Pokud překlad objednáváte na firmu (IČ), standardně vám bude po vyhotovení překladu vystavena faktura se 14denní splatností. Překlad lze však zaplatit i všemi výše uvedenými způsoby, pokud si to budete přát.

Ve výjimečných případech můžeme požadovat uhrazení části ceny překladu v předstihu prostřednictvím zálohové faktury. O tom bychom vás však informovali ještě před zahájením prací na překladu.

Obvykle nabízíme dva termíny vyhotovení překladu – standardní a expresní.

Standardní termín činí zpravidla 3 pracovní dny (u rozsáhlých textů déle).

Expresní termín zahrnuje překlady obratem, do několika málo hodin, do 24 hodin, do 48 hodin atd. U expresních překladů je třeba počítat s příplatkem, více zde.

Podporujeme všechny běžné formáty souborů – MS Office, Open Office, Google Docs i HTML a také formáty profesionálních grafických aplikací– Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další.

Texty můžete dodat v PDF, ale editovatelné verze dokumentů samozřejmě upřednostňujeme.

Ano, jakékoli doplňkové referenční materiály vítáme.

Může jít o předchozí překlady spolu s jejich originály, ze kterých vytvoříme referenční překladovou paměť, existující firemní glosář nebo třeba kontakt na osobu, s níž je možné konzultovat terminologii.

Každý klient si tak může sám ověřit, kolik má daný text slov, konečnou cenu překladu zná již při zadání a účtovaný rozsah je přesný a nezaokrouhlený.

QA (z anglického Quality Assurance) je sada kontrol přesnosti překladu.
Nástroj, ve kterém překládáme, je schopný porovnat překlad s originálem a odhalit případný nesoulad například v těchto dílčích aspektech:

 

  • Formátování textu – originál je napsaný tučně, překlad ne.
  • Čísla – originál obsahuje číslovku 2, v překladu chybí.
  • Terminologie – glosář říká, že smlouva se má přeložit jako „contract“, ale tento termín v překladu chybí.
  • Rozsah textu – překlad nemá být delší než 50 znaků, ale ve skutečnosti delší je.
  • Konzistence – stejný originál je přeložený dvěma různými způsoby.
  • Pravopis – jsou označeny možné chyby.

 

Těchto kontrol je celkem asi 40.
Nemusí se přitom nutně jednat o chyby, nástroj překladatele pouze upozorní na místa, která považuje za problematická, a je pak na překladateli, aby varování prošel, vyhodnotil a provedl úpravy tam, kde je to nutné.

Nejlepší způsob, jak získat přesnou cenovou kalkulaci překladu webových stránek, je poskytnutí zdrojových dat. Ty vám vyexportuje správce webu. Může se jednat o zdrojový kód, databázi či jiný formát. Náš sofistikovaný překladatelský software umí rozeznat texty, které jsou určeny k překladu, a odfiltrovat je od zdrojového kódu, a to jak pro překlad, tak pro cenovou nabídku.

Ve většině případů nelze k nacenění použít pouze URL adresu webu a je potřeba vaše součinnost s naším projektovým manažerem. Nemějte žádný strach, provedeme vás celým procesem a vše vám pečlivě vysvětlíme.

Webové stránky mohou být postavené na mnoha různých řešeních na míru nebo hotových řešeních jako je WordPress, Shoptet, Drupal atd. Proto je překlad webových stránek poměrně složitá disciplína, s kterou však máme mnohaleté zkušenosti a rádi vám s tím pomůžeme.

Pouhý odkaz na vaše webové stránky nám nestačí. K nacenění od vás potřebujeme buď zdrojová data, příp. přístup do vaší administrace, kam se napojíme a zajistíme vám tak „překlad zcela bez práce“. S tím, jak se bude postupovat u vaší konkrétní stránky, vám ochotně poradí náš zkušený projektový tým, proto je neváhejte kontaktovat.

Ano! Na tyto systémy se umíme napojit a data si pro překlad do našeho překladatelského prostředí sami vyexportovat.

Výhodou je, že obdržíte lokalizovanou verzi, kterou je možné ihned použít, a není potřeba nikam ručně kopírovat přeložené texty.
Překlad tak máte zcela bez starostí.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.