Je možné objednávat služby e-mailem?

Ano. Naprostá většina našich zákazníků objednává naše služby e-mailem. Není ani potřeba žádná formální objednávka. Stačí stručné potvrzení naší kalkulace s termínem vyhotovení. Právní rámec, včetně veškerých garancí, podrobně upravují naše obchodní podmínky.

Garantujete důvěrnost informací i bez podpisu smlouvy o zachování důvěrnosti

Ano. Naše obchodní podmínky platí i pro smluvní vztahy, které jsou uzavřeny e-mailem. Pro klienta z nich plyne celá řada garancí, včetně mlčenlivosti o informacích, které získáme v průběhu plnění zakázek.

Více o bezpečnosti informací čtěte na našem blogu.

Kontrolujete překlady před jejich odesláním klientovi?

Ano, tzv. interní kontrola probíhá standardně u všech zakázek a je již zahrnuta v ceně.

První kontrolu provádí zkušený překladatel (odlišný od překladatele zakázky), který se zaměřuje hlavně na obsahovou a stylistickou kontrolu. Druhou kontrolu pak provádí projektový manažer a je zaměřena na pravopis, správnost čísel, formátování textu apod.

Řada kontrolních kroků probíhá v rámci procesu zajištění kvality na našem překladovém serveru.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.