„Společnost České překlady pro nás zajišťovala tlumočení při proškolení údržby a obsluhy lakovací kabiny v závodu MAN Trucks v Polsku v říjnu 2022. Vše proběhlo...“ celý text

Ing. Olga Herko
Sales Specialist

Partneři