“Společnost České překlady pro nás zajišťovala tlumočení při proškolení údržby a obsluhy lakovací kabiny v závodu MAN Trucks v Polsku v říjnu 2022. Vše proběhlo... ” read more

Ing. Olga Herko
Sales Specialist

Partners