Co je soudní tlumočení?

Soudní tlumočení je vyžadováno při některých úředních úkonech, zpravidla pokud je jejich účastníkem osoba, která neovládá jazyk, v němž se daný úkon provádí.

Vyžaduje se např. při svatebních obřadech s cizinci, soudních řízeních, policejních vyšetřováních, ale i při valných hromadách obchodních společností.

Zajistit ho smí jen soudem jmenovaný soudní tlumočník.


Partneři