Cenu stanovujeme vždy na základě konkrétního požadavku – nabídneme co nejvýhodnější podmínky a následně je již neměníme.


 


Překlady

Účtujeme podle počtu slov originálu, nikoli podle počtu normostran překladu.

Již při zadání znáte přesnou cenu, která je konečná a neměnná.

Poskytujeme výrazné slevy na opakovaný text. Čím více s námi překládáte, tím méně platíte!


Soudní překlady

Účtujeme na základě počtu fyzických stran; u rozsáhlejších zakázek pak podle skutečného objemu textu.

U rozsáhlejších zakázek poskytujeme slevy na opakovaný text.

Již při zadání znáte přesnou cenu, která je konečná a neměnná.


Tlumočení

Účtujeme podle počtu hodin a místa tlumočení.

Neúčtujeme příplatky za odbornost.


Korektury

Účtujeme podle počtu slov korigovaného textu, nikoli za normostrany.

Již při zadání znáte přesnou cenu, která je konečná a neměnná.