TRAD19 – Nové výběrové řízení na překlady pro Evropskou komisi

Už je to tady!
Evropská komise vypsala v květnu nové výběrové řízení na externí dodavatele překladů ve 49 jazykových kombinacích. Informační schůzka k tomuto výběrovému řízení se konala začátkem června v Evropském domě v Praze a
náš obchodní tým na ní nemohl chybět.

 

Na úvod několik zajímavých informací:

Písemné překlady pro Evropskou komisi jsou řízeny a zajišťovány Generálním ředitelstvím pro překlady (DGT), a to pro všech 24 úředních jazyků Evropské unie. Práce DGT zajisté není snadná, protože kromě překládání právních předpisů, politických dokumentů, zpráv, obsahu webových stránek, důvěrných dokumentů a dalších materiálů poskytuje také veškeré poradenství ohledně jazyků a mnohojazyčných internetových stránek všem útvarům Komise, dohlíží na správnost terminologie, hodnotí provedené překlady a mnoho dalšího. Pomáhá zkrátka Komisi komunikovat s veřejností v jazyce, kterému rozumí, a dělat tak Evropskou unii pro lidi otevřenější
a demokratičtější.

 

DGT zaměstnává 1527 jazykových odborníků, jako jsou překladatelé, korektoři, validátoři, experti na jazykové technologie či terminologii, a asi 700 dalších zaměstnanců. Ročně je přeloženo dobrých 2,2 milionu stran textu. Z toho do češtiny a z češtiny téměř 100 000 stran.

 

Stávající výběrové řízení se vztahuje na časové období let
2020–2024. Uchazeč, který se jej chce zúčastnit, musí v první části podrobně písemně doložit, že on i všechny ostatní osoby, které se na překladatelských službách budou podílet, mají potřebnou kvalifikaci, zkušenosti a technické zázemí, aby byli schopni realizovat překladatelské služby v požadovaném rozsáhlém objemu nehledě na expresní termíny. Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o překlady neveřejných dokumentů, je nutné rovněž ošetřit zachování důvěrnosti informací. Dodavatelé by měli mít v malíčku také terminologii Evropské unie a Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů vydaná Úřadem pro publikace.

 

Po doložení výše uvedeného následuje další fáze, kterou jsou náročné testy pro překladatele a korektory
a vypracování případové studie. Toto absolvují předem vybraní špičkoví dodavatelé jednotlivých uchazečů
v konkrétní den a hodinu v omezeném čase, a to online. Evropská komise přikládá velkou důležitost kvalitě výstupů z tohoto testu, což je jí ke cti. V mnohých výběrových řízeních vyhlašovaných státními institucemi České republiky je naopak maximální význam přikládán ceně, kterou uchazeč ve výběrovém řízení navrhne,
a kvalita jde často stranou.

 

Následně bude z uchazečů vybráno několik šťastných dodavatelů, kteří se budou moci v následujícím období na překladatelských službách pro Evropskou komisi podílet.

 

Je však nutné dodat, že ani tito šťastlivci, s nimiž je uzavřena smlouva, nemají na celé čtyři roky vyhráno. V daném období je mohou navštěvovat auditoři z DGT, aby ověřili, zda jsou překladatelské služby realizovány v souladu se stanovenými požadavky. Každý překlad či korektura jsou navíc DGT přísně hodnoceny a při opakovaných pochybeních následují penalizace či dokonce ukončení smlouvy.

 

Je tedy evidentní, že překládat pro Evropskou komisi není zrovna hračka, a ne každá překladatelská společnost si troufne zúčastnit se výběrového řízení. My tuto možnost zvažujeme.
V každém případě bylo pro nás setkání v Evropském domě obohacující, protože vše, co se týká překladů, nás nesmírně zajímá. Žijeme zkrátka překlady!

 

Autor: Irena ŠotkováKomentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři