Blog

Jak rychlí jsme?

Pro nás i pro naše klienty je samozřejmě jedním z důležitých kritérií termín vyhotovení. Často se setkáváme se dotazem „do kdy nejdříve byste překlad zvládli?“. Ale jak rychlí doopravdy jsme? Odpověď není tak jednoznačná, jak by si případný potenciální zákazník mohl myslet. Dalo by se říci „to záleží pouze na Vás“, ale to je samozřejmě nutné […]

Číst dále  

Malé ohlédnutí za tím naším loňským rokem

My v Českých překladech jsme začátek roku 2014 decentně oslavili s číslem objednávky, které se konečně přehouplo přes hodnotu 60 000. Díky tomu mě napadlo zapátrat v našem systému, jak moc pracovití jsme vlastně v uplynulém období byli. V poslední pětiletce se tak můžeme pyšnit 36 000 poptanými překlady, z nichž se nakonec realizovalo „pouze“ 85 %. Za loňský rok jsme vám […]

Číst dále  

Cizojazyčná vlastní jména v soudních překladech

Všichni soudní tlumočníci se při vyhotovení soudních překladů často setkávají s cizojazyčnými vlastními jmény.  Tato jména mohou být uvedena v původní podobě, tj. v mateřském jazyce dané osoby. Mohou být ale také přepsaná do podoby jazyka, v níž je zbytek překládaného textu, nebo dokonce v jiném jazyce, ve kterém se dané jméno běžně používá.   […]

Číst dále  

Azbuka

Cyrilice, tedy písmo vytvořené v 9. století n.l., má svůj původ v řeckém písmu. Po mnoha úpravách, z nichž nejvýznamnější proběhly v 18. století, vznikla moderní azbuka, která je kombinací cyrilice a latinky. Ta své jméno získala právě spojením prvních dvou písmen cyrilice (Az a Buka). V dnešní době azbuku využívá množství slovanských i neslovanských jazyků. Některé státy od zápisu […]

Číst dále  

Překlady uměleckých textů a textů písní

Překlad uměleckých textů, včetně např. reklamních sloganů, veršovaných textů nebo textů písniček, představuje specifickou oblast v rámci překladatelských služeb.   V zásadě lze tyto překlady rozdělit do dvou kategorií: 1. Překlady informativní – v případě, kdy máte zájem čistě o obsahovou stránku sdělení a požadujete pro svoji informovanost hrubý překlad, se kterým bude dále nakládáno […]

Číst dále  

Další rozsáhlý překladatelský projekt – překlad právnického textu z češtiny do angličtiny

Naše společnost je Vaším ideálním partnerem pro zpracování rozsáhlých překladatelských projektů, kde je nutno zajistit maximální koordinovanost jednotlivých součástí překladatelského procesu.

Číst dále  

Aktualizovaná verze příručky Evroské komise "English Style Guide" a další zdroje terminologie

Generální ředitelství pro překlad Evropské komise vydalo aktualizovanou verzi své příručky pro překladatele pod názvem: English Style Guide, A handbook for authors and translators in the European Commission. Příručka obsahuje cenné informace z oblasti stylistiky a definuje úzus v mnoha oblastech, např. psaní velkých a malých písmen, překlady zeměpisných názvů, psaní interpunkce, formáty čísel a […]

Číst dále  


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.