Specifická oblast překládání – lokalizace

Termínem lokalizace označujeme především překlady jazykového obsahu softwarových nástrojů (včetně např. souborů nápovědy) a překlady www stránek.
Tento proces se nazývá lokalizací proto, že kromě samotného překladu zde dochází k přizpůsobení lokalizovaného produktu potřebám příslušných uživatelů v dané jazykové oblasti a velkou roli hraje cit, znalost daného prostředí a schopnost převést zamýšlené sdělení do příslušného jazyka.

V případě lokalizace softwaru se prakticky jedná o překlad veškerého textu obsaženého ve zdrojové aplikaci a jeho zpětný import do příslušné aplikace.

Společnost „České překlady“:https://www.ceskepreklady.cz/preklady-tlumoceni.html nabízí služby lokalizace v následujících oblastech:

  • překlady uživatelských rozhraní
  • překlady systémových hlášek
  • překlady souborů nápovědy
  • překlady doprovodné dokumentace
  • překlady uživatelské dokumentace, návodů k použití (např. televizorů, DVD přehrávačů, mobilních telefonů, apod.)
  • překlady a lokalizace počítačových her
  • kompletní překlady a lokalizace internetových prezentací

Při překladech požíváme CAT nástroje, díky nimž jsme schopni garantovat konzistentnost překladu s ohledem na příslušné terminologické požadavky zákazníků. Pokud již máte k dispozici dřívější překlady a k nim příslušné originální texty, nabízíme zdarma tzv. alignování, tzn. spárování vět originálu a překladu a vytvoření překladové paměti jako podkladu pro další zpracování textu. Naše CAT nástroje rovněž umožňují provádět analýzu textu a extrahovat terminologii dle zadaných požadavků, např. nejčastěji se vyskytující termíny, výrazy, které se nenacházejí v překladové paměti a kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, opakující se části textů, apod.

Mezi nejčastěji využívané formáty souborů patří HTML, XML, SGML, XLIFF, formáty Office, produkty Adobe, InDesign a další.

Výhoda využití CAT nástrojů je mimo jiné i v tom, že texty se často ve velké míře opakují nebo jsou ve velké míře podobné a na tyto opakující se části Vám automaticky nabídneme „zajímavou slevu“:https://www.ceskepreklady.cz/faq.html#17.

Volte spolupráci s profesionály, dobře provedená lokalizace vašich webových stránek, reklamních či marketingových materiálů, manuálů či aplikací do příslušného jazyka je nezbytnou podmínkou vašeho úspěchu.

Václav BaláčekKomentáře

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.