Specifická oblast překládání – LOKALIZACE

Termínem lokalizace označujeme především překlady jazykového obsahu softwarových nástrojů (včetně např. souborů nápovědy) a překlady www stránek.


Tento proces se nazývá lokalizací proto, že kromě samotného překladu zde dochází k přizpůsobení lokalizovaného produktu potřebám příslušných uživatelů v dané jazykové oblasti a velkou roli hraje cit, znalost daného prostředí a schopnost převést zamýšlené sdělení do příslušného jazyka.

V případě lokalizace softwaru se prakticky jedná o překlad veškerého textu obsaženého ve zdrojové aplikaci a jeho zpětný import do příslušné aplikace.

 

Naše společnost nabízí služby lokalizace v následujících oblastech:

  • překlady uživatelských rozhraní
  • překlady systémových hlášek
  • překlady souborů nápovědy
  • překlady doprovodné dokumentace
  • překlady uživatelské dokumentace, návodů k použití (např. televizorů, DVD přehrávačů, mobilních telefonů, apod.)
  • překlady a lokalizace počítačových her
  • kompletní překlady a lokalizace internetových prezentací

 

Při překladech požíváme CAT nástroje, díky nimž jsme schopni garantovat konzistentnost překladu s ohledem na příslušné terminologické požadavky zákazníků. Pokud již máte k dispozici dřívější překlady a k nim příslušné originální texty, nabízíme zdarma tzv. alignování, tzn. spárování vět originálu a překladu a vytvoření překladové paměti jako podkladu pro další zpracování textu. 

Naše CAT nástroje rovněž umožňují provádět analýzu textu a extrahovat terminologii dle zadaných požadavků, např. nejčastěji se vyskytující termíny.

Chci teď hned zjistit
cenu překladu.

Mezi nejčastěji využívané formáty souborů patří CSV, PO, MD, JSON, XLIFF, iOS strings, Android XML, xls a další.

Výhoda využití CAT nástrojů je mimo jiné i v tom, že texty se často opakují nebo jsou ve velké míře podobné a na tyto opakující se části vám automaticky nabídneme zajímavou slevu.

 

Volte spolupráci s profesionály.
Dobře provedená lokalizace vašich webových stránek, reklamních či marketingových materiálů, manuálů či aplikací do příslušného jazyka je nezbytnou podmínkou vašeho úspěchu.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři