Soudní překlad

Čím se vlastně liší od jakéhokoliv jiného překladu?

Soudní překlad vyhotovený soudem jmenovaným tlumočníkem* stvrzuje, že překlad věrně odpovídá zdrojovému dokumentu.

Výtisk takového překladu je neoddělitelně spojený se zdrojovým dokumentem a k obojímu je připojena tlumočnická doložka opatřená podpisem a kulatým razítkem tlumočníka.

 

Soudní překlad (na rozdíl od běžného) se nejčastěji svazuje s originálem dokumentu obsahujícím podpis a razítko. Lze jej samozřejmě svázat i s prostou kopií dokumentu, ovšem je třeba zvážit a prověřit, zda adresát překladu (cílová instituce) takový překlad akceptuje, či nikoli.

 

Každý stát má vlastní zákon o soudních tlumočnících a ten se může lišit od toho našeho. Pokud obdržíte požadavek na překlad ze zahraničí, je dobré s tím počítat a ujistit se, že požadovaná forma překladu odpovídá požadavkům české legislativy.

V některých zemích mohou například soudní ověření překladu provádět i vybrané jazykové agentury – právnické osoby, svým vlastním jménem. V České republice toto možné není – na soudním překladu vždy naleznete podpis a razítko soudního tlumočníka – fyzické osoby. V některých zemích je běžnou součástí tlumočnické doložky notářem ověřený podpis tlumočníka. Ani toto u nás neplatí. 

Chci teď hned zjistit cenu
soudního překladu.

Při zjišťování informací týkajících se soudních překladů si určitě záhy všimnete, že soudní překlad se často označuje různými pojmy – ověřený, certifikovaný, úřední či dokonce notářský (přestože notář se na jeho vyhotovení nijak nepodílí). Nenechte se zmást, jsou to synonyma označující totéž.
Soudní překlad, který si u nás objednáte, Vám vždy vyhotoví některý z našich soudních tlumočníků.

 

Dokument, jehož soudní překlad můžete potřebovat, vyžaduje často nějakou formu ověření pravosti týkající se většinou osoby, která daný dokument vystavila, její funkce a podpisu. Takto může být dokument ověřen apostilací, superlegalizací či notářským ověřením.

Mějte na paměti, že takové ověření musí být rovněž přeloženo. Je tedy nutné si všechny tyto náležitosti zajistit ještě předtím, než u nás dokument zadáte k překladu.

 

Pokud Vás tlačí čas a nejste si jisti, jak dlouho bude soudní překlad Vašeho dokumentu trvat, obraťte se telefonicky na některou z našich poboček nebo nám napište e-mail. V pracovní době, tedy ve všední dny od 8 do 18 hodin, na Váš e-mail odpovíme do hodiny.

 

Ověření soudního tlumočníka

Ve výjimečných případech se můžete rovněž setkat s požadavkem na ověření osoby soudního tlumočníka. Tím je myšleno potvrzení soudu, že předmětný tlumočník je veden v rejstříku soudních tlumočníků daného soudu. Všechny naše soudní překlady samozřejmě vyhotovují pouze oficiálně jmenovaní soudní tlumočníci a překlady jsou opatřeny všemi náležitostmi.

Může se Vám ovšem stát, že některé úřady, zejména zahraniční, po Vás toto potvrzení budou vyžadovat. V takovém případě se musíte obrátit na soud, který tlumočníka jmenoval. Tento soud je uveden v textu tlumočnické doložky, která je k překladu připojena.

Pokud bydlíte v Praze, ale tlumočník, který Váš překlad vypracoval, je zapsaný třeba u Krajského soudu v Ostravě, nevěšte hlavu. V takovém případě můžete pro účely takového ověření využít služeb Krajského soudu v Praze, který ověřuje všechny soudní tlumočníky zapsané v rejstřících v České republice.

 

* Pokud Vás zaráží slovo „tlumočník“ namísto očekávaného „překladatel“, pak vězte, že stále platný zákon č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících označuje soudní překladatele právě takto.

 

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně soudního překladu, neváhejte se na nás obrátit.
Rádi Vám poradíme.

 

Autor: Lukáš UtíkalKomentáře

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.