Rozsáhlý překladatelský projekt – výroční zpráva

Díky softwarové podpoře a dobré znalosti aplikace Wordfast jsme schopni realizovat i rozsáhlé překladatelské projekty v rekordně krátkém čase.


Je-li krátký termín dodání zákazníkovou prioritou, je nutno překlad rozdělit mezi více překladatelů. V tomto případě se jedná o překlad výroční zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v rozsahu více než 60 stránek, u níž klient požaduje termín dodání přes víkend.

 

Jak ale zajistit, aby jednotliví překladatelé byli ve své práci synchronizováni a aby výsledkem jejich práce byl homogenní text?

Projekt jsme rozdělili mezi dva překladatele, kteří při práci využívají podpory aplikace Wordfast Server. Nejprve bylo nutno zpracovat překladovou paměť z dříve překládaných textů a referenčních materiálů poskytnutých zákazníkem (tzv. „align“ – spojení jednotlivých vět v češtině s odpovídajícími větami v anglickém textu), jako další fáze následovala tvorba terminologického glosáře a poté následovalo „propojení“ obou překladatelů pomocí Wordfast Serveru.

Díky této pokročilé technologii se text překládaný jedním překladatelem automaticky zapisuje na zabezpečený server, kde je k dispozici pro práci druhého překladatele. Jsme tak schopni garantovat 100% konzistenci použité terminologie u rozsáhlých projektů zpracovávaných v rekordně krátkých termínech.


Naše společnost je průkopníkem v používání moderních technologií pro podporu překladatelského procesu
(tzv. CAT – computer assisted translation). Své překladatele pravidelně školíme v používání CAT aplikací, poskytujeme jim technickou podporu a jsme opravdu důslední v oblasti použití těchto podpůrných nástrojů, tzn. vytváříme překladové paměti pro konkrétní obory a klienty. Wordfast a další CAT programy používáme pro překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, polštiny, italštiny,  španělštiny a mnoha dalších jazyků.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 

Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje se můžete podívat zde.