Rozsáhlý překladatelský projekt – výroční zpráva

Díky softwarové podpoře a dobré znalosti aplikace Memsource (Phrase) jsme schopni realizovat i rozsáhlé překladatelské projekty v rekordně krátkých časech.

Je-li krátký termín dodání zákazníkovou prioritou, je nutno překlad rozdělit mezi více překladatelů.


V tomto případě se jednalo o překlad výroční zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v rozsahu více než 60 stránek, u níž klient požadoval termín dodání přes víkend.

Chci nezávazně zjistit cenu
překladu výroční zprávy.

 

Jak ale zajistit, aby jednotliví překladatelé byli ve své práci synchronizováni a aby výsledkem jejich práce byl homogenní text?

Projekt jsme rozdělili mezi dva překladatele, kteří při práci využívají CAT nástroj. V prvním kroku jsme zpracovali překladovou paměť z dříve překládaných textů a referenčních materiálů poskytnutých zákazníkem (tzv. „align“ – párování textů v češtině a cílovém jazyce a tvorba překladatelské paměti). Poté následovala fáze následovala tvorby terminologického glosáře. Zde opět pomáhá CAT nástroj – má funkci extrahování terminologie, kdy pomocí zvolených kritérií prohledá text určený k překladu a vytvoří seznam nejčastěji se vyskytujících termínů a frází. Z nich se pak vytvoří glosář, se kterým pracuje tým překladatelů, pro zajištění jednotnosti používané terminologie.

 

Pokud je třeba text rozdělit mezi více překladatelů, všichni překladatelé pracují v jednom projektu se stejnou překl. pamětí. Mohou tak v reálném čase vidět překlady ostatních členů týmu, vzájemně komunikovat a sjednocovat se.

Jsme tak schopni garantovat 100% konzistenci použité terminologie u rozsáhlých projektů zpracovávaných v rekordně krátkých termínech.

 

 

Naše společnost je průkopníkem v používání moderních technologií pro podporu překladatelského procesu (tzv. CAT – computer assisted translation). Své překladatele pravidelně školíme v používání CAT aplikací, poskytujeme jim technickou podporu a jsme opravdu důslední v oblasti použití těchto podpůrných nástrojů. Memsource (Phrase) a další CAT programy používáme pro překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, polštiny, italštiny, španělštiny a mnoha dalších jazyků.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři