Rosteme

Podíl obratu nových zákazníků na celkovém obratu firmy: činí v období červenec – září 2008 téměř 20%!

Naši noví zákazníci oceňují kromě samotné kvality překladů i aktivní přístup ze strany správců zakázek a důsledné používání CAT nástrojů a z toho plynoucí možnost poskytování slev na překlady.

Mezi našimi novými zákazníky je několik advokátních kanceláří, poptávajících především překlady právních textů do angličtiny a němčiny, ale i velké průmyslové podniky.

Mimo jiné jsme našim novým zákazníkům dodali překlady odborných textů z oblasti architektury, překlady textů z automobilového průmyslu, tlumočnické služby při otevření nového sportovního centra, atd.

Autor: Václav BaláčekKomentáře

Comments are closed.


Partneři