„Společnost České překlady pro nás opakovaně zajišťovala konsekutivní tlumočení během nejrůznějších jednání, business fór či zahraničních návštěv. Jednalo...“ celý text

Mgr. David Záleský
referent oddělení vnějších vztahů KÚOL

Partneři