„Společnost České překlady nám poskytuje tlumočnické služby již od roku 2012. Každoročně spolupracujeme například při simultánním tlumočení z češtiny do...“ celý text

Naďa Černá
Specialista oddělení mezinárodních vztahů

Partneři