Překlady výročních zpráv neboli překládejte více, plaťte méně

Výroční zprávy představují v oboru překladatelství samostatnou kapitolu.

Především jsou takříkajíc „sezónním zbožím“, po němž se poptávka začíná objevovat s železnou pravidelností s koncem účetního období právnických osob na přelomu zimy a jara, aby pak v následujících zhruba dvou měsících prudce poklesla až zcela ustala.

Z pohledu samotného překladu se pak jedná o velice specifický typ textu, který vyžaduje na jedné straně důkladnou znalost účetní a finanční terminologie, na straně druhé pak bezpodmínečné použití některého z CAT nástrojů, jelikož velká část textu výročních zpráv, jde-li o jeden a tentýž subjekt, zůstává v dalších letech buď zcela beze změny, nebo se mění jen minimálně.


Stejně jako v předchozích dvou letech jsme i letos dostali od našeho klienta (významnou energetickou společnost) poptávku na překlad výroční zprávy.

 

Zadání

Text jsme obdrželi jako soubor .idml s požadavkem vrátit vyhotovený překlad ve stejném formátu. Jako obvykle nechyběl požadavek na vysokou kvalitu překladu a zajištění konzistentní terminologie. Současně měla být v předkládané cenové nabídce zohledněna skutečnost, že se jedná o třetí výroční zprávu v řadě.

 

A jak jsme si vedli?

Díky tomu, že pracujeme s nástrojem Memsource, moderní platformou pro překladatelské agentury, jsme byli schopni zakázku vyhotovit s použitím zdrojového souboru klientovy aplikace InDesign, aniž bychom se museli uchylovat ke konverzi do jiného formátu. Tím jsme ušetřili čas a eliminovali případné chyby, které by mohly vzniknout na straně klienta při následném ručním zpracování hotového překladu zpět do požadované grafické podoby. Pracujete-li tedy s méně obvyklými formáty souborů a zajímá vás, jak vám v tomto ohledu můžeme vyjít vstříc, neváhejte nahlédnout zde.

Chci teď hned zjistit cenu
překladu výroční zprávy.

 

Na základě analýzy jsme dle očekávání zjistili, že v porovnání s výročními zprávami klienta za předchozí dva roky se nemalá část textu opakuje nebo liší jen minimálně. A protože veškeré překládané texty uchováváme v překladové paměti pro použití v dalších zakázkách, mohli jsme klientovi nabídnout kratší termín dodání a vysokou úroveň konzistence z pohledu větné stavby i použité terminologie, a to nejen v rámci aktuálně překládaného dokumentu, ale i ve vztahu k typově stejným dokumentům z předchozích let.

 

Závěrem

A protože o peníze jde až na prvním místě, důležitá byla i finanční úspora. Pro lepší přehlednost uvádíme čísla za poslední tři roky:

Výroční zpráva za rok 2017: Celkem 99 110 slov. Účtováno 85 449 slov. Úspora 14 % za opakující se text.
Výroční zpráva za rok 2018: Celkem 101 435 slov. Účtováno 83 952 slov. Úspora 18 % za opakující se text.
Výroční zpráva za rok 2019: Celkem 100 107 slov. Účtováno 75 333 slov. Úspora 25 % za opakující se text.

 

vyhoda-dlouhodobé-spoluprace

 

 

Potřebujete i vy přeložit výroční zprávu?
Vyžádejte si od nás cenovou kalkulaci a vydejte se společně s námi cestou finančních úspor díky dlouhodobé spolupráci. Rádi vám sdělíme další informace písemně prostřednictvím e-mailové adresy zakazky@ceskepreklady.cz či telefonicky na +420 221 490 444.

 

Autor: Zuzana Dvouletá & Lukáš Utíkal

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.