Překlady výročních zpráv

 

annual-report

Výroční zpráva je oficiální dokument, který firmy vydávají ze zákona jednou ročně a který obsahuje finanční údaje a další důležité informace o společnosti vyžadované dle příslušných právních úprav.

Výroční zpráva slouží jako základní prezentační a propagační materiálem a informace zde zveřejňované jsou zpravidla ověřené auditorem.


Kdo zveřejňuje výroční zprávu?

Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit akciové společnosti, kterým tuto povinnost ukládá ustanovení § 39 Obchodního zákoníku a dále společnosti, pokud výše jejich rozvahy činila v předcházejícím roce více než 40 mil. Kč, pokud vygenerovaly čistý obrat nad 80 mil. Kč a měly průměrně více než 50 zaměstnanců. Povinnost vypracovat výroční zprávu se rovněž vztahuje na nadace a nadační fondy, pro něž platí ustanovení § 24 a § 25 zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

 

Co je obsahem výroční zprávy?

Výroční zprávy obsahují charakteristiku společnosti, přehled finančních ukazatelů, nejdůležitější události uplynulého roku, úvodní slovo předsedy představenstva nebo generálního ředitele, popis organizační struktury společnosti, zprávu představenstva, vedení společnosti a dozorčí rady, komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření, přílohu k výroční zprávě s popisem hlavních účetních postupů, případně rovněž tzv. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, kterou jsou podle zvláštního předpisu povinny vypracovat společnosti tvořící součást skupin a holdingů. Finanční část výroční zprávy pak obsahuje zprávu auditora, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích a přílohu k účetní závěrce.

Chci teď hned zjistit cenu
překladu výroční zprávy.

Komu je výroční zpráva určena?

Výroční zpráva je zdrojem informací pro vlastníky a obchodní partnery firem, pro jejich investory, banky a zaměstnance. Rovněž slouží jako zdroj informací pro veřejnost a sdělovací prostředky.

 

Naše společnost věnuje překladům výročních zpráv a s tím spojené dokumentace zvláštní pozornost. Texty ve výročních zprávách jsou do značné míry standardizované a díky důslednému využívání CAT nástrojů, glosářů účetních a ekonomických termínů a na základě slev na opakování textu jsme schopni zajistit konzistentní a vysoce kvalitní zpracování překladů tohoto specifického druhu textů do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, polštiny, španělštiny a mnoha dalších jazyků za výhodných cenových podmínek.

 

Podrobnější informace vám rádi poskytnou naši projektoví manažeři.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

  1. […] firma pravidelně vydává výroční zprávy. Každá výroční zpráva obsahuje určité pasáže, které se pravidelně opakují nebo jsou […]

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.