Překlady výročních zpráv

 

Překlady výroční zpráv - ilustrační foto

Výroční zpráva je oficiální dokument, který firmy vydávají ze zákona jednou ročně a který obsahuje finanční údaje a další důležité informace o společnosti vyžadované dle příslušných právních úprav.

Výroční zpráva slouží jako základní prezentační a propagační materiálem a informace zde zveřejňované jsou zpravidla ověřené auditorem.


Kdo zveřejňuje výroční zprávu?

Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit akciové společnosti, kterým tuto povinnost ukládá ustanovení § 39 Obchodního zákoníku a dále společnosti, pokud výše jejich rozvahy činila v předcházejícím roce více než 40 mil. Kč, pokud vygenerovaly čistý obrat nad 80 mil. Kč a měly průměrně více než 50 zaměstnanců. Povinnost vypracovat výroční zprávu se rovněž vztahuje na nadace a nadační fondy, pro něž platí ustanovení § 24 a § 25 zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

 

Náležitosti výroční zprávy

Charakteristika společnosti, přehled finančních ukazatelů, nejdůležitější události uplynulého roku, úvodní slovo předsedy představenstva nebo generálního ředitele, popis organizační struktury společnosti, zprávu představenstva, vedení společnosti a dozorčí rady, komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření, přílohu k výroční zprávě s popisem hlavních účetních postupů, případně rovněž tzv. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, kterou jsou podle zvláštního předpisu povinny vypracovat společnosti tvořící součást skupin a holdingů. Finanční část výroční zprávy pak obsahuje zprávu auditora, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích a přílohu k účetní závěrce.

Chci teď hned zjistit cenu
překladu výroční zprávy.

Komu je výroční zpráva určena?

Výroční zpráva je zdrojem informací pro vlastníky a obchodní partnery firem, pro jejich investory, banky a zaměstnance. Rovněž slouží jako zdroj informací pro veřejnost a sdělovací prostředky.

 

Naše společnost věnuje překladům výročních zpráv a s tím spojené dokumentace zvláštní pozornost. Texty ve výročních zprávách jsou do značné míry standardizované a díky důslednému využívání CAT nástrojů, glosářů účetních a ekonomických termínů a na základě slev na opakování textu jsme schopni zajistit konzistentní a vysoce kvalitní zpracování překladů tohoto specifického druhu textů do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, polštiny, španělštiny a mnoha dalších jazyků za výhodných cenových podmínek.

 

Podrobnější informace vám rádi poskytnou naši projektoví manažeři.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

  1. […] firma pravidelně vydává výroční zprávy. Každá výroční zpráva obsahuje určité pasáže, které se pravidelně opakují nebo jsou […]

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.