Překlady výročních zpráv s databázovou a terminologickou podporou

Díky databázové a terminologické podpoře programu MemoQ jsme schopni poskytovat konzistentní překladatelské služby na vysoké úrovni kvality.


Výhody a možnosti tzv. CAT nástrojů lze vysvětlit na stručném příkladu:

Vaše firma pravidelně vydává výroční zprávy. Každá výroční zpráva obsahuje určité pasáže, které se pravidelně opakují nebo jsou velmi podobné. Pravděpodobně máte k dispozici databázi zdrojů, které kombinujete, doplňujete či aktualizujete. Přejete-li si výroční zprávu nechat přeložit do některého světového jazyka, pravděpodobně využijete služeb překladatelské agentury.

 

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak váš dodavatel služeb pracuje?
Klasické schéma je, že překladatel jednoduše vypracuje a dodá překlad, v případě výroční zprávy pravděpodobně včetně korektury rodilým mluvčím, a vy tento překlad odpovídajícím způsobem použijete, zveřejníte jej na svojí webové stránce či v tištěné podobě. Budete-li v dalším roce či dalších letech překládat další aktualizované verze svojí výroční zprávy, pravděpodobně poskytnete překladateli předchozí verze a budete doufat, že je adekvátním způsobem použije jako referenci. Zde se ale vystavujete mnoha rizikům, např. že překlad bude vypracovávat jiný překladatel, že překladatel dostatečně nevyužije poskytnuté referenční materiály nebo že jednoduše některé věci nenajde.

 

A nyní mi dovolte krátce vysvětlit, jakým způsobem pracuje moderní dodavatel překladatelských služeb.

Pracujeme s překladovou pamětí a terminologickou podporou. Znamená to, že každá věta, kterou přeložíme, se uloží do tzv. překladové databáze a je k dispozici pro další použití kdykoli v budoucnu. Jakmile tedy obdržíme vaši aktualizovanou verzi výroční zprávy za rok 2009, jednoduchým úkonem zjistíme rozsah opakování a podobnosti s předchozími překládanými verzemi vaší výroční zprávy např. v letech 2006-2008. Okamžitě tedy zjistíme, že vaše nová verze se ze 70% určitým způsobem  shoduje s předchozími verzemi a na tyto opakující se části vám poskytneme podstatnou slevu, v zásadě vám dodáme podstatnou část překladu zdarma.

 

Zároveň si můžete být jisti, že budeme důsledně dodržovat sjednanou terminologii. Například termín valná hromada lze přeložit do angličtiny mnoha způsoby, běžně se používají termíny „shareholders‘ meeting“, „general meeting of shareholders“ nebo „general assembly“. Díky integrovanému glosáři vám můžeme garantovat, že překladatel vždy použije ten správný termín, konzistentně v rámci celého dokumentu.


Informace o některých našich dřívějších projektech naleznete zde:

  1. Rozsáhlý překladatelský projekt – výroční zpráva pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Morava (angličtina)
  2. Překladatelský projekt s expresním termínem
  3. Rozsáhlý překladatelský projekt – překlad právnického textu z češtiny do angličtiny

 

Požádejte nás o cenovou nabídku.
Jsme si jisti, že oceníte výhody, které pro vás z naší spolupráce vyplynou.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři