Překlady uměleckých textů a textů písní

Překlad uměleckých textů, včetně např. reklamních sloganů, veršovaných textů nebo textů písniček, představuje specifickou oblast v rámci překladatelských služeb.


 

V zásadě lze tyto překlady rozdělit do dvou kategorií:

1. Překlady informativní
– v případě, kdy máte zájem čistě o obsahovou stránku sdělení a požadujete pro svoji informovanost hrubý překlad, se kterým bude dále nakládáno striktně jako s přibližným a hrubým překladem

 

2. Překlady umělecké
– jedná se o velmi specifickou a náročnou oblast překládání. Překladatel při této práci naráží na celou řadu problémů, se kterými se musí vyrovnat.

  1. překladatel musí mít invenci, být sám básníkem, umět s jazykem skutečně pracovat
  2. důraz musí být kladen na to, aby přeložený text byl v souladu s hudebním, grafickým či jiným doprovodem
  3. u těchto překladů jde nejen o kvalitní znalost jazyka, ale i konkrétní kultury a prostředí, o rozluštění skrytého smyslu daného sdělení, apod.
  4. v písních se často vyskytuje nestandardní jazyk (slang, obecný jazyk, regionální jazykové znaky), což do určité míry komplikuje vhodný překlad textů do češtiny. V tomto smyslu se vedou vášnivé diskuze o tom, zda např. určité prvky nářečí použité v textu originálu převést do češtiny pomocí konkrétního nářečí v českém prostředí, tzn. např. zda z mluvčího vyjadřujícího se v drsném nářečí anglického severu udělat v češtině stejně drsného Ostraváka, nebo zda v těchto případech používat prvky obecné češtiny (přičemž tento názor v současné době převládá).

 

Krátkým průzkumem na síti uživatel zjistí, že překlady písní v nejrůznější kvalitě se internet přímo hemží. Hledáte-li překlad svojí oblíbené písničky, pravděpodobně se vám nepodaří najít na internetu nějakou obsáhlou databázi překladů textu písní.

Zde je třeba tip na webové stránky, kde možná svůj oblíbený song najdete, často jsou otitulkované i písně, které uživatelé vkládají na YouTube. Jinak lze doporučit především pomoc vyhledávačů.

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři