Překlady anotací

Anotací se rozumí souhrnná písemná informace připojená k určitému dokumentu a vztahující se k němu, anotace jako stručná charakteristika díla bývá rovněž součástí bakalářských a diplomových prací.


Anotace diplomové práce je tedy souhrnem základních informací o díle. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě.

Součástí anotace je mimo jiné identifikace autora, školy,
název diplomové práce, jméno jejího vedoucího, krátká výstižná charakteristika diplomové práce a výčet klíčových slov.

Rozsah anotace by měl odpovídat zhruba jedné polovině normované strany.

 

Pokud není původní práce psána v angličtině, některé vysoké školy požadují i překlad anotací diplomových prací do angličtiny. Pokud potřebujete svoji anotaci přeložit do anglického nebo jiného jazyka, obraťte se s důvěrou na nás, rádi vám pomůžeme.

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři