Překlad dopisu J. Ratzingera v kauze pedofila Kiesleho

V poslední době byla publikována řada nových informací o pedofilních kauzách v souvislosti s katolickou církví. V jednom případě byl obviněn dokonce současný papež Benedikt XVI., že v osmdesátých letech minulého století údajně otálel s odvoláním kněze Stephene Kiesleho i přes jeho prokázané pedofilní přečiny.

V tomto případě byl dokonce publikován dopis, v němž se Joseph Ratzinger, tehdy kardinál a předseda vatikánské Kongregace pro nauku víry, vyjadřuje k žádosti o zbavení kněžské funkce týkající se Stephena Kiesleho. Dopis byl sepsán latinsky, jde o zajímavý dokument, a proto jsme se jej rozhodli přeložit do češtiny.

Interpretace tohoto dopisu se velmi různí, Vatikán argumentuje, že se kauzu nesnažil ututlat, jeho kritici jsou jiného názoru. Fakt je, že poprvé byl za sexuální přečin Kiesle pravomocně odsouzen v roce 1978. V roce 1981 oaklandský biskup Cummins zasílá Vatikánu dopis, v němž podporuje žádost samotného Kiesleho o zbavení kněžské funkce, k čemuž ovšem dochází až o šest let později.

Zde je latinský originál dopisu od J. Ratzingera:

ratzinger-kiesle-dopis-latinsky

Zde je překlad:

00193 Řím, 6. listopadu 1985

SVATÁ KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

Jedn. č. 469/818

Vaše Excelence,
obdržel jsem Váš dopis ze dne 13. září t.r. ohledně případu žádosti o zproštění kněžských závazků, jenž se týká důstojného pana Štěpána MILLERA KIESLEHO z vaší diecéze, a je mou povinností Vám sdělit následující.

Náš soud sice považuje důvody uvedené ve prospěch zproštění v daném případě za závažné, avšak pokládá za nutné posoudit společně se zájmem žadatele také zájmy všeobecné Církve, a proto nemůže podcenit škody, které by souhlas se zproštěním mohl způsobit ve společenství Kristových věrných, zvláště pokud se vezme v úvahu mladistvý věk žadatele.

Je proto třeba, aby tato Kongregace podrobila celý případ podrobnějšímu zkoumání, které si vyžádá delší čas.

Pro ten čas nechť Vaše Excelence neopomene poskytnout žadateli otcovskou péči, kterou se vždy vyznačujete, a sdělit mu důvody postupu našeho soudu, jenž se vždy řídí především ohledem na obecné dobro.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil o své úctě, kterou k Vám chovám, a zůstávám

nejoddanější služebník
Vaší Excelence
podpisKomentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři