Právní překlady

U překladů smluv, dohod, znaleckých posudků nebo i zákonů, vyhlášek či obchodních podmínek je důležité každé slovo. Každá formulace hraje roli. Proto jsou naši překladatelé právních a soudních dokumentů výhradně zkušení experti z oboru, většina má právní vzdělání a všichni
perfektně ovládají právní terminologii svého i cizího jazyka. 

 

Ročně překládáme tisíce stran soudně ověřených dokumentů a za své působení na trhu jsme vyhotovili překlady pro 189 advokátních kanceláří či advokátů.

Překlad zkušenými právními překladateli

Toho, že právní či soudní překlady nemůže vypracovat každý překladatel, jsme si vědomi. Na tento typ překladů proto máme speciální tým. I díky tomu vám můžeme vybrat překladatele, který má svou specializací k vaší zakázce nejblíž. Nedokonalostí v právní terminologii či nejasných formulací vět se tak nemusíte obávat.

Korektura právního překladu rodilým mluvčím

Žádný právní text se bez jazykové korektury neobejde, proto ji doporučujeme v rámci našich služeb i my. U nás provádí jazykové korektury přímo rodilý mluvčí. Korektor pracuje s originálním i přeloženým textem, tudíž má pod kontrolou nejen gramatiku a stylistiku, ale i věcnou správnost překladu. Výsledný překlad tedy neobsahuje žádné jazykové nedostatky.

Terminologický glosář

Jednotnost díky překladové paměti a terminologickému glosáři

Tyto skvělé nástroje používáme u každého klienta. Jedině tak lze totiž docílit konzistence v překladech právních dokumentů, které spolu souvisí. Jsme schopni vám zaručit, že v dokumentu navazujícím na překlad, který jsme pro vás zpracovali před rokem, bude použita stejná terminologie.

Mlčenlivost podle standardů renomovaných právních kanceláří

Jelikož pracujeme s citlivými daty klientů každý den, velmi dobře
si uvědomujeme, že s nimi nelze nakládat lehkovážně. Pro udržení vašich dat v tajnosti dodržujeme hned několik bezpečnostních opatření, která jsme podrobně popsali v našem blogovém článku. Za celou dobu naší existence jsme se nedostali do situace, kdy bychom museli řešit jakýkoli únik informací. Vaše data jsou u nás
v bezpečí.

Nejčastěji překládané právní dokumenty

 • Smlouvy, dohody a ujednání
 • Smluvní dokumentace
 • Obchodní podmínky, GDPR
 • Žaloby, rozsudky, rozhodnutí
 • Zákony, vyhlášky, paragrafy
 • Právní listiny a korespondence
 • Patenty, normy a audity
 • Notářské zápisy
 • Znalecké posudky
 • Dědická a rozvodová řízení
 • Výroční zprávy
 • Certifikáty a osvědčení

Trvalá záruka kvality

Jedna z věcí, které si na nás naši dlouholetí klienti cení, je trvalá kvalita našich služeb. Neukazujeme se v dobrém světle pouze na začátku spolupráce. Klientů si vážíme a dodávat jim překlady
s dlouhodobě vysokou kvalitou je naše priorita.

Flexibilita, spolehlivost a expresní překlady i do 24 hodin

Dodržení dodací lhůty považujeme za samozřejmost.
Ve standardním termínu přeložíme až 7500 slov (30 normostran) do 3 pracovních dnů. Expresní poptávky dokážeme přeložit i za méně než 24 hodin. Při využití služby elektronických soudních překladů vám zašleme ověřený soudní překlad přímo na e-mail, takže nemusíte nikam cestovat.

Nejférovější účtování na trhu s předem stanovenou cenou

Přesnou a neměnnou cenu služby se u nás dozvíte už při zadání překladu. U standardních překladů vám účtujeme jednotlivá slova originálního textu neboli zdrojová slova. Díky tomu můžeme časem efektivně zohlednit slevu na opakující se texty. Ta je obyčejně
s každou další zakázkou větší, úměrně k objemu vyhotovených překladů.

Případová studie

Expresní překlad 81 právnických svazků ve 3 dnech

Tohle pro nás byla velká výzva! Překlad 876 normostran právnického textu jsme klientovi dodali za 3 pracovní dny. Standardně by to celé trvalo 30 dní. Expresní zakázku, na kterou by si troufnul jen málokdo, jsme ve středu odpoledne přijali a v pondělí dopoledne odevzdali.


Přečíst studii
Reference
„Služeb překladatelské agentury České překlady využíváme od roku 2010. Vysoce si ceníme profesionality pracovníků agentury, jejich ochoty a schopnosti zajistit překlad i ve velice napjatých termínech, a to vždy ve vynikající kvalitě.“
Ing. Martin Jeřábek Výkonný ředitel
Více referencí

Poptejte u nás právní překlad

Jednorázová spolupráce

Poptávka je vhodná spíše pro jednorázový překlad. Pokud uvažujete o dlouhodobé spolupráci, kontaktujte naše specialisty.

Dlouhodobá spolupráce

Zuzana Dvouletá

Zuzana Dvouletá

+420 221 490 444
sales@ceskepreklady.cz

Partneři