Používání oslovení v angličtině

Zkratky Mrs (bez tečky, verze používaná ve VB) a Mrs. (s tečkou, verze běžná v USA) používáme při oslovení vdaných žen. Zkratka „Mrs“ je zkrácenou formou výrazu „Mistress“, protějšku mužského „Mr“ vytvořeného z „Mister“ nebo „Master“, a původně se používala pro vdané i svobodné ženy. K rozdělení na „Mrs“ pro vdané ženy a „Miss“ pro neprovdané ženy došlo až později v průběhu 17. století.

 

Protože v oslovení mužů „Mr“ nerozlišujeme, zda se jedná o muže ženatého či svobodného, považuje se dnes za společensky vhodné neoznačovat rodinný stav ani u žen a pro tento účel bylo do jazyka uvedeno oslovení „Ms“, především jako ekvivalent oslovení „Mr“ v obchodním styku či odborných kruzích.

 

Mnozí rodilí mluvčí pak preferují oslovování pouze křestním jménem a příjmením, případně s použitím vyššího akademického titulu (doktor, profesor) či označení funkce (předseda, senátor).

 

 

Hlavní způsoby oslovení v angličtině:

 

Ženský rod

Miss – slečna

Mrs – oslovujeme-li vdanou ženu

Ms – bez specifikace rodinného stavu, běžný způsob oslovování ženy např. v obchodním styku

Madam

 

Pro oba rody

Dr. – doktor(ka)

Prof. – profesor(ka)

Sen. – senátor(ka)

 

Mužský rod

Mr. – pan

Esq. – vážený pan

Sir

 

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři