Pomáháme P-centru zkvalitnit online výuku

Koronavirové období trávila řada našich zaměstnanců zcela nebo částečně na homeoffice. Ti šťastnější z nás měli pro sebe doma vyhrazenou samostatnou místnost, ti méně šťastní pracovnu sdíleli s jinými členy domácnosti. Největší „ubožáci“ – rodiče dětí školou povinných, toho času vyskytujících se celý den doma v pyžamu či teplácích, měli své děti přímo za zády.


Měli jsme tak možnost zblízka, tak říkajíc v přímém přenosu, vidět problémy, s nimiž se žáci, studenti i učitelé každý den při online výuce setkávají. Byli jsme více než nervózní z toho, když náš dříve pilný studentík vstával dvě minuty před osmou a následně jsme pozorovali, jak hodinu matematiky tráví snídajíc s vypnutým obrazem a zvukem ztlumeným na minimum. Učitele jsme na jednu stranu obdivovali za jejich výkony na online poli, dosud nepříliš oraném, a krocení mnohdy rozjívených, jindy znuděných žáků, ale nejednoho z nás také napadlo, jak by se výuka dala dělat lépe. Občas jsme měli chuť radit nebo se i doslova chytali za hlavu při pohledu na to, co učitelé „předvádějí“.

 

S radostí jsme tedy přiložili ruku k dílu, když nás olomoucký spolek P-centrum oslovil ve věci jazykové korektury metodiky týkající se online výuky, protože jsme tento počin považovali za více než užitečný a odpovídající aktuálním potřebám.

Ocenili jsme skutečnost, že se autoři metodiky snažili, aby jejich práce byla dokonalá nejen co se týče obsahu, ale také stylu sdělení a obrátili se tedy na nás, coby odborníky, abychom jejich dílo po stylistické stránce dovedli k dokonalosti. P-centrum navíc známe a vždy rádi pomůžeme místním organizacím v dobré věci.

Autoři korigované metodiky se zaměřili na téma budování třídního kolektivu online. Věnovali se například specifikům online komunikace, možnostem využití různých portálů a programů v online prostředí, motivaci studentů, způsobům vedení třídnické hodiny, krizovým intervencím, práci s kolektivem v online prostředí (možnostem online aktivit), či psychohygienou pro pedagogy a žáky. Metodika je již nyní k dispozici široké veřejnosti na stránkách P-centra.

 

Nyní ještě něco málo o P-centru

Tento spolek existuje v Olomouci již více než čtvrtstoletí. Jeho jméno je spojeno s poskytováním služeb v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Funguje zde poradna pro lidi, kteří se potýkají se závislostí na drogách, alkoholu či hazardním hraní, a je zde také Doléčovací centrum pro klienty po léčbě drogové závislosti. V Rodinném centrum U Mloka se pracuje s ohroženými rodinami, které mají děti s výchovnými a školními problémy a rovněž se zde poskytují rodinné mediace.

Centrum primární prevence pak realizuje programy primární protidrogové prevence pro školy. V Olomouci P-centrum provozuje rovněž Galerii U Mloka a sympatickou, silně návykovou kavárnu Naše Café na Dolním náměstí, která zaměstnává lidi po léčbě závislostí a umožňuje jim tak smysluplný návrat do života.

 

Je zřejmé, že škála aktivit P-centra je opravdu široká a nám nezbývá než mu popřát do budoucna
hodně štěstí při pomáhání lidem v nesnázích. 

 

Autor: Irena Šotková

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři