Od Jeronýma k svátku překladu

Svatý Jeroným byl kněz a církevní učitel.
Do historie se zapsal jako velký znalec jazyků a překladatel Bible, díky čemuž se stal patronem překladatelů a tlumočníků.
30. září, den, kdy slaví Jeronýmové svátek, je zároveň Mezinárodním dnem překladu.

Zajímá vás, jak to bylo s Biblí, nebo kdo a proč rozhodl, že bude poslední zářijový den patřit překladům? Prozradíme vám to.  


Začněme u Jeronýma. Původním latinským jménem se jmenoval Eusebius Hieronymus a narodil se někdy kolem roku 345 v římské provincii Dalmácie Stridon, díky čemuž se mu někdy říká i Hieronymus ze Stridonu. Na mapě byste toto místo dnes hledali nedaleko hranic Itálie a Slovinska.

Díky financím rodičů se mohl od útlého věku vzdělávat v Římě. Učitelem mu nebyl nikdo jiný než proslulý římský gramatik Aelius Donatus, u kterého se Jeroným učil gramatiku, rétoriku a filozofii. V tomto období začal studovat také řečtinu.

Jako poustevník strávil kus života v syrské poušti, kde se věnoval studiu Bible a teologické literatury. Traduje se, že o četbě řekl: „Čtu Boží knihy s větším zanícením, než s jakým jsem se dříve věnoval lidským knihám.“ Během svého pobytu v poušti se učil místní syrštinu a s pomocí jednoho z Židů, který se stal křesťanem, začal studovat hebrejštinu.

 

Jeroným po boku papeže

V roce 381 se Jeroným dostal zpět do Říma, kde svými jazykovými a vědeckými schopnostmi okouzlil papeže Damase. Díky svému vzdělání si brzy získal jeho důvěru a do roka se stal Damasovým osobním tajemníkem. A teď to důležité: papež Jeronýma ve zkoumání Bible velmi podporoval.

V té době totiž existovaly různé latinské překlady Bible, mnohé z nich ale byly provedeny nedbale a s chybami. Papeže zároveň znepokojovalo, že jazyk rozděluje církev na východní a západní oblast. Málokdo na východě uměl latinsky a stejný problém na západě představovala řečtina. I proto papež Damasus toužil mít revidovaný latinský překlad evangelií.

 

Překlad Bible jako životní dílo

Text, který by přesně odpovídal původní řečtině, a přesto by obsahoval výstižná a jasná vyjádření v latině, zatím neexistoval. Jeroným byl jedním z mála učenců, kteří by takový překlad byli schopni vytvořit – mluvil plynně řecky, latinsky a syrsky a orientoval se v hebrejštině. Z pověření Damase tak začal pracovat na svém životním projektu, kterým strávil více než 20 let.

 

Jeronýmův biblický překlad z hebrejštiny do latiny má název Vulgata, což znamená „obecný text“, a stal se závazným textem západní církve pro celý středověk. Na důkaz úcty i jako poděkování za službu církvi byl Jeroným prohlášený za svatého.

 

Mezinárodní den překladu
K významným dnům v kalendáři přibyl v roce 1991 Mezinárodní den překladu (ve střední Evropě označován také jako Mezinárodní den překladatelů). Za jeho vznikem stojí Mezinárodní federace překladatelů (FIT), která tímto způsobem veřejnosti každoročně připomíná důležitost překladatelské a tlumočnické profese. Ne náhodou datum připadá na
30. září. Ve stejný den v roce 420 totiž zemřel svatý Jeroným, patron překladatelů. Zároveň je to den, kdy slaví všichni Jeronýmové jmeniny.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři