Několik poznámek k psaní a překladům životopisů

Životopis je důležitou součástí vaší profesionální image a může hrát zásadní roli pro přijetí či nepřijetí uchazeče o zaměstnání. Jeho psaní je proto nutné věnovat dostatečnou  pozornost.

Jak má ovšem životopis vypadat, co všechno by měl člověk na sebe „prozradit“, jak moc by se měl rozpovídat a jak informace strukturovat,
to jsou poměrně složité otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi.


Protože ve vedení firem často sedí lidé nehovořící česky, není vůbec od věci připojit k českému originálu životopisu i překlad do angličtiny (případně jiného jazyka v závislosti na situaci). V angličtině se samotný termín životopis překládá nejčastěji dvěma způsoby, jako CV (Curriculum Vitae) nebo Resume, přičemž oba termíny se poměrně zásadně liší.

 

CV se používá především v odborném, akademickém či vědeckém prostředí, je většinou delší než 2 strany a obsahuje detailní informace o vzdělání, odborné praxi, publikační činnosti, pedagogické činnosti apod.

 

Pokud však koncipujete životopis např. pro svého budoucího zaměstnavatele, používáme označení Resume (souhrn, shrnutí), takový životopis se pak ideálně vejde na 1 stranu a obsahuje pouze informace relevantní  pro daný účel. Zde by mohla následovat rozsáhlá pasáž na téma co všechno je vhodné či nevhodné v životopisech uvádět. Autor by měl být na paměti, že existuje podstatný rozdíl ve vnímání životopisů v USA a v Evropě, kdy evropský životopis může být upovídanější a obsahovat informace, které byste v americké verzi životopisu uvádět rozhodně neměli.

 

Jedná se například o:

  • Věk nebo datum narození
  • Rodinný stav nebo počet a věk dětí
  • Náboženské vyznání
  • Rasová či etnická příslušnost
  • Politická příslušnost
  • Fotografie
  • Je vhodné uvádět pouze nejvyšší dosažené vzdělání, tzn. pokud máte akademický titul, není nutno zahrnovat do kolonky vzdělání i např. gymnázium
  • Krátkodobá zaměstnání či brigády, které nijak nesouvisejí s vaší současnou profesí (např. letní brigády)
  • Zájmy, koníčky či oblíbené činnosti ve volném čase

Kolik to bude přibližně stát?
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Mějte tedy na paměti, že všechny tyto informace by mohly na vašeho potenciálního amerického zaměstnavatele působit nepatřičně. Pokud uvedete, že jste svobodná a bezdětná žena a je vám 23 let a pokud k tomu přidáte dostatečně odvážnou fotografii, americký zaměstnavatel bude tyto informace považovat na zcela nevhodné a pravděpodobnost vašeho úspěchu se tím sníží.

 

Ještě poznámka k formátu: informace v životopisech většinou řadíme chronologicky (jako v tomto příkladě), existuje ale i přístup preferující funkční řazení (s upřednostněním hlavních bodů a úspěchů vaší dosavadní kariéry, viz tento příklad). Tento funkční formát můžete použít v případě, že jste ve své kariéře měli nějakou delší prodlevu, např. v souvislosti s péčí o dítě či nemocné rodiče či delší období nezaměstnanosti). V případě chronologicky řazených údajů uvádíme vždy informace od nejnovějších po nejstarší, nikdy ne naopak!

 

Pokud budete potřebovat zajistit překlad svého životopisu do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny či jiných jazyků, neváhejte požádat o pomoc profesionály.

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři