Memsource, Trados a další nástroje pro kvalitní překlady

Naše agentura České překlady používá CAT nástroje pro překlady do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, polštiny, španělštiny a mnoha dalších evropských a světových jazyků.


CAT nástroje (Computer Assisted Translation – počítačem podporované překládání) pracují s tzv. překladovou pamětí (TM – translation memory). Při práci s nástrojem tohoto druhu je text rozdělen na jednotlivé části, tzv. segmenty (většinou věty), které pak překladatel překládá a software ukládá do databáze segment se zdrojovým jazykem i jeho překladem. Pokud se již přeložený nebo jemu podobný segment objeví v textu dále (v rámci stejného textu nebo kdykoli v budoucnu), program je schopen překladateli nabídnout dřívější překlad jako pomůcku či nápovědu.

 

CAT nástroje (nejčastěji používanými jsou Memsource, Trados a MemoQ) jsou vhodné všude tam, kde je prioritou zachování jednotné terminologie, především pro překlady textů z následujících oborů:

  • překlady technických textů
  • překlady odborných textů
  • překlady právnických textů, překlady smluv
  • překlady textů velkého rozsahu
  • překlady výročních zpráv
  • expresní překlady, kdy na zakázce pracuje víc překladatelů

Další součástí CAT nástrojů je terminologická databáze (slovník, glosář), kterou uživatel (překladatel) naplňuje ručně, nenaplňuje se tedy automaticky na základě probíhajícího překládání. Terminologická databáze neboli glosář obsahuje konkrétní termíny ve zdrojovém i cílovém jazyce, funguje tedy prakticky jako klasický elektronický slovník.

Výhodou oproti elektronickým slovníkům je automatické vkládání obsahu do překládaného textu. Terminologická databáze se využívá zejména u technických textů při překládání přesných termínů, například chemického názvosloví, kdy program při překládání automaticky nahrazuje termíny typu carbon dioxide termínem oxid uhličitý nebo greenhouse effect termínem skleníkový jev.  Jako zdroj terminologie slouží i samotná překladová paměť.

 

A nakonec dvě důležité zprávy pro klienty

  1. Výhodou CAT nástrojů není jen schopnost vypracovat kvalitnější překlady v kratším čase, pro zákazníky je hlavní výhodou možnost poskytnout výrazné slevy na opakovaný překlad stejných nebo podobných textů. Zeptejte se na podrobnosti našich projektových manažerů.
  2. CAT není automatický překladač. CAT software nepřekládá sám o sobě, ale pouze pomáhá překladateli pracovat rychleji a efektivněji. Výsledkem je kvalitnější překlad s konzistentní terminologií za výhodnější cenu.

 

Autor: Václav Baláček

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři