Měkké srdce Českých překladů

Překladatelská agenturaZa okny sice zatím nic nepadá, ale zvedněte ruku, koho se adventní nálada alespoň trochu nedotkla. Převádíme babičky přes ulici, přispíváme na dobročinné sbírky, nosíme konzervy do zvířecích útulků, krmíme ptáčky a nejednomu promrzlému bezdomovci skončila v kelímku některá z našich stravenek.

My v Českých překladech si však uvědomujeme svou sociální odpovědnost celoročně. Nevidíme důvod, proč nevrátit část našich výdělků zpět lidem, kteří je potřebují více.


Už od počátku fungování se naše agentura aktivně podílela na sbírkách, přispívala nebo vypomáhala různým neziskovým organizacím či studentům a podporovala rozvoj umění. V klientské zóně naší centrály si také vždy můžete při čekání na svůj soudní překlad prolistovat novým Novým prostorem.

 

Jedním z projektů, které již několik let podporujeme, je dětský stacionář Čmeláček, který se věnuje postiženým dětem.

Dalším projektem, na který přispíváme, je nezisková organizace Nadace Charty 77.

Zdravotní klaun se snaží zlepšit prostředí převážně zdravotnických zařízení, a to zejména pro děti. Nikoliv však výhradně, navštěvují též domovy důchodců. Všichni víme, jak ponurá a depresivní taková zařízení mohou být, proto projekt podporujeme.

Malovat rukama umí každý druhý, ale malovat nohama nebo ústy? Umíte si to představit? Umělci z nakladatelství UMÚN jinou možnost nemají. I to si zaslouží naší podporu.

Naprostou samozřejmostí pak je podpora projektu Lékaři bez hranic, který se rozhodl vypomáhat v zemích, ve kterých se lidé narodili do prostředí zcela odlišného od toho našeho a kde nedostatek kvalifikovaných zdravotníků a zdravotnických zařízení je obrovským problémem.

Obdobný příběh má i UNICEF, jež se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich rozvoje. I je samozřejmě podporujeme.

Už mnoho let přispíváme také na Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Výbor se zabývá podporou projektů cílených na lidi s handicapem, ať už zdravotním či sociálním.

Nadační fond pro předčasně narozené děti se na nás obrátil s prosbou o překlady svých webových stránek, které ochotně zdarma vyhotovujeme, kdykoliv se naskytne potřeba.

 

Mnoho dalších projektů jsme podporovali v minulosti či přispíváme nárazově. Naše pole zájmu se však nesoustředí pouze na podporu neziskových organizací. Vzhledem k našemu oboru spolupracujeme též s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejíž studenti u nás již od roku 2008 plní svou tolik potřebnou (a placenou) školní praxi pod dozorem profesionálních korektorů a překladatelů. Získají tak praktické zkušenosti s překladovými nástroji i s fungováním překladatelských agentur, které se jim budou hodit celý život.

Máte zájem o podporu své neziskové či charitativní organizace
či o spolupráci s naší agenturou?
Obraťte se na nás na e-mailu marketing@ceskepreklady.cz.

 

Pár slov závěrem (roku) od zaměstnanců Českých překladů:

Také se vždy cítíte provinile, když jste na ulici osloveni s prosbou o příspěvek a musíte ji odmítnout? My ano. Vědomí, že pokud k nám do společnosti přijde či zavolá představitel některé charitativní či neziskové organizace, a že bude vyslyšen, nás naplňuje jistou pýchou a pocitem zadostiučinění. Hlavní zásluhu na to má naše vedení, které považuje podporu méně šťastných osob za svou morální povinnost. Některé projekty podporovali soukromě (ať už finančně či svými překlady zdarma) dávno před tím, než se do toho vložila jejich firma a vsadím se, že spoustu dalších podporují dodnes, aniž by to považovali za něco, nad čím by se měl kdokoliv pozastavovat.

V mezičase dokázali vybudovat společnost, ve které je radost pracovat, kde se doslova a do písmene máme všichni rádi a kde si navzájem jeden druhého vážíme.

Za to, ale i za spoustu jiného, bychom chtěli našemu vedení poděkovat a i vám ostatním k Vánocům přejeme, abyste i po letech chovali úctu ke svým nadřízeným a chodili do práce rádi, protože na tom nakonec záleží skoro úplně nejvíc.

A pokud to už tak máte, tak alespoň víte, o čem mluvíme.

 

Krásné svátky vám přeje

tým Českých překladů

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.